Zal ik een advocaat inschakelen? #opzeggen #abonnement

Soms schrikken nieuwe klanten als ik het heb over de kosten die bij een procedure komen kijken. Ik kan me dat wel voorstellen, maar in deze blog leg ik uit dat het toch kan lonen om een advocaat in te schakelen aan de hand van een recent voorbeeld uit mijn praktijk. Het voorbeeld was als volgt. Een onderneemster kwam via een andere vaste klant bij mij met het volgende probleem. De onderneemster had een enorme afrekening gekregen omdat zij haar telefoonabonnement had opgezegd voor het einde van de looptijd.

Onterechte afkoopsom / boete?

Het telefoonbedrijf had een hoge afkoopsom in rekening gebracht bij mijn cliënte. Dat vond het bedrijf redelijk omdat het abonnement nog jaren zou doorlopen. Vanwege de opzegging werd er als het ware een soort boete in rekening gebracht. Mijn cliënte gaf aan mij door dat zij had geprotesteerd tegen de lange duur van het contract. Zij vond het daarom onterecht dat zij aan de lange duur van het contract werd gehouden. 

Als advocaat heb ik haar uitgelegd dat haar rechtspositie niet sterk was. Dat hoort ook bij mijn werk. Ik ga natuurlijk niet verkondigen dat we maar naar de rechter moeten gaan, terwijl ik al inzie dat het bij de rechter lastig gaat worden. 

Recht op opzeggen

Formeel mag een telefoonbedrijf in het contract een bepaling opnemen dat zij een afkoopsom of boete in rekening brengt als het abonnement eerder wordt opgezegd. De vraag was hier of mijn cliënte kon bewijzen dat ze het contract veel korter duurde. Als advocaat heb ik haar uitgelegd dat haar rechtspositie niet sterk was. Dat hoort ook bij mijn werk. Ik ga natuurlijk niet verkondigen dat we maar naar de rechter moeten gaan, terwijl ik al inzie dat het bij de rechter lastig gaat worden. Ik bedoel daarmee dat zij haar telefonische verkorting van het abonnement niet kon bewijzen. Het opvragen van het telefoongesprek kan juridisch worden afgedwongen met een exhibitieverzoek, maar dat heeft nogal haken en ogen. Haar email waarin zij aangaf dat ze niet aan de lange duur wilde vastzitten was vooraf gestuurd, maar na het afsluiten van het contract van het telefoonbedrijf had zij niet meer schriftelijke gereageerd. Met andere woorden: haar positie was niet sterk en daarom adviseerde ik haar om een schikking te treffen.

Schikking met belbedrijf?

Als advocaat nam ik contact op met de wederpartij. Ik heb zo goed mogelijk de kanten van het verhaal vanuit mijn cliënte belicht. Het belbedrijf bleef in eerste instantie bij haar standpunt dat mijn cliënte moest betalen. Als antwoord legde ik de mankementen in de werkwijze van het belbedrijf bloot. Ook wist ik dat een belbedrijf niet altijd wenst te procederen voor een relatief (in hun ogen) laag bedrag. Alle kosten die een procedure met zich meebrengt en het risico dat men alsnog de procedure verliest, gebruikte ik in het voordeel van mijn cliënte. Het belbedrijf ging al snel overstag.

Wat was het resultaat van onderhandeling?

Het resultaat mag zich dus raden. Namens mijn cliënte kon ik met de wederpartij tot een schikking komen waarbij de onderneemster wel iets moest betalen, maar zeker niet het hoge bedrag dat al in rekening was gebracht. Door de fikse korting kon mijn uurtarief makkelijk uit. Vooraf maak ik samen met de cliënten altijd een kosten baten analyse, zodat iemand voor zover mogelijk niet voor financiële verrassingen komt te staan. Het rekensommetje is snel gemaakt. Haal de rekening van de behaalde winst van de schikking af en blijft er een flinke som geld over, dan is het zeker de moeite waard om een advocaat in te schakelen. 

Wilt u hierover meer informatie of loopt u tegen hetzelfde probleem aan en u wilt hierbij hulp? Neemt u dan contact op met onze advocaat mevrouw mr. Moshe Beukers.

Advocaat Kassa taxichauffeurs Nissan Leaf Nederland

Onze advocaat Moshe Beukers treedt op voor haar cliënten in het TV-programma Kassa. Ons kantoor zet media optreden in als wij het nut daarvan inzien. Het belang van onze cliënten staat daar altijd bij voorop.

In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in de artikelen 141, onderdelen, b, c en d, en 142, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint over de verdachte.

Mediaoptreden Kassa

Media optreden van een advocaat komt tegenwoordig steeds meer voor. Vooral het juridische gevecht tegen grote partijen zoals woningcorporaties, banken en verzekeraars of overheden is soms oneerlijk, omdat de burger niet over dezelfde middelen beschikt als de grote corporaties. Een TV- of radioprogramma kan er soms voor zorgen dat de grote multinationals overstag gaan.

Moshe heeft eerder successen geboekt via het meewerken aan programma’s, denk aan Zembla, BNR, Elsevier, het Algemeen Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Advocatenblad, mr-online.nl en Kassa.

Juridisch gevecht David tegenover Goliath

Moshe spreekt zich uit namens haar cliënten. In een juridisch gevecht telt soms niet alleen de wet- en regelgeving mee, maar ook overtuigingskracht, dossieropbouw, extern deskundig onderzoek, goede communicatie met procespartijen, etc. Ook wanneer er iemand met een bescheiden beurs aanklopt, is daarvoor in de praktijk bij Hamer Advocaten ruimte.

Doen wat nodig is

Als het nodig is gaan we naar de rechter, maar voordat een zaak bij de rechter wordt aangebracht zal er altijd worden gekeken naar een oplossing. Dat kan in de vorm van een schikking of mediation. Soms helpt het als de pers wordt ingezet, dat geeft soms net het zetje in de rug om een langslepende procedure te voorkomen.

 

Voor meer vragen hierover, kunt u contact met Moshe Beukers opnemen via 035 69 44 33 of per e-mail of info@hameradvocaten.nl.

Vrije advocaatkeuze anno 2020

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen dat voor iedereen, die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, van belang is. Heb je dus een rechtsbijstandsverzekering, lees deze blog.

Sinds november 2013 zijn de rechtsbijstandsverzekeraars verplicht aan hun verzekeringsnemer de advocaatkosten te vergoeden wanneer er een procedure voor de rechter aanhangig is gemaakt. Zij het dat de verzekeraars niet meer hoeven te betalen dan het bedrag waarvoor de verzekerde verzekerd is.

Toch bleef het ploeteren met rechtsbijstandsverzekeraars. Zolang er nog geen verzoekschrift of dagvaarding was uitgebracht, moest de verzekerde zijn advocaatkosten zelf betalen. Dit noem je voorfase van een procedure.

In die voorfase wordt de procedure voorbereid en de strategie besproken. Samen met mijn cliënt probeer ik een zo goed mogelijk dossier samen te stellen dat, als de zaak voor de rechter komt, mijn cliënt optimaal voorbereid is. In die goede voorbereiding gaat veel tijd zitten. Tijd die de verzekeraar niet vergoedt ondanks de verzekering. Dat is opmerkelijk, immers zoals mijn patroon mij leerde: een goede voorbereiding geeft de meeste kans van slagen. Het beperken van vrije advocaatkeuze is niet altijd in het belang van de verzekerde, terwijl die verzekerde nu juist een verzekering had afgesloten zodat hij een advocaat kon betalen.

Daar komt nu verandering in dankzij het arrest. Het Hof meldt in haar arrest “Elke fase die kan[2] leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip „gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen”.

Verzekeraars niet blij met arrest

Verzekeraars zullen vermoedelijk niet blij zijn met dit arrest, want zij moeten nu de kosten van de advocaat vergoeden. Ik ga er daarom niet vanuit dat zij zich direct zullen neerleggen met dit arrest en er nog de nodige discussies gevoerd gaan worden.

Dat laat onverlet dat ik graag met uw verzekeraar het gesprek aanga over mijn honorarium in de voorfase. Dus bent u in een mogelijk geschil met uw werkgever of werknemer betrokken, neem dan contact met mij op via kicky@hameradvocaten.nl of 035 69 44 8 33. Samen met u kan ik nagaan of u in deze fase al behoefte heeft aan een advocaat en zo ja, of het geschil aangemeld dient te worden bij de verzekeraar.

Hamer Advocaten vindt het belangrijk dat het recht voor eenieder toegankelijk is. Daarom sta ik zowel werkgevers als werknemers bij wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsrechtelijk probleem.

Gratis mondkapjes voor iedereen uit het Gooi die na 1 juni naar de Rechtbank moet

Wij hebben een gratis mondkapje ter beschikking voor iedereen die in het Gooi woont (gemeentes Gooise Meren, Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen en Wijdemeren) en die kan aantonen dat hij/zij op of na 1 juni 2020 naar de rechtbank moet. Let op, je hoeft geen cliënt te zijn bij ons om hiervoor in aanmerking te komen. Je kunt het mondkapje, indien je aan de voorwaarden voldoet, iedere woensdag tussen 09:15 uur en 10:15 uur bij ons op kantoor ophalen.

Ons kantoor is gevestigd naast station Naarden-Bussum  aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 5-1 te 1405 HJ Bussum.

Je kan een gratis mondkapje ophalen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent opgeroepen om naar de rechtbank te gaan in de periode na 1 juni 2020 (ongeacht de aard van de zaak).
  • Bij het ophalen van het mondkapje moet je de oproep kunnen tonen;
    Je woont en bent ingeschreven in het Gooi (dit kun je aantonen door de adressering op de oproep);
  • Je hebt een afspraak gemaakt om een mondkapje op te halen. Dit kan via 035 69 44 8 33 of via info@hameradvocaten.nl.

 

Hamer Advocaten Helpt! Gratis mondkapjes voor iedereen uit het Gooi die naar de Rechtbank moet

Waarom?

Sinds 2013 heeft het Gooi geen eigen rechtbank meer. Dit betekent dat iedereen die opgeroepen wordt voor een zitting, naar Lelystad, Almere of Utrecht moet. Dit geldt ongeacht of het gaat om een straf-, bestuurs- of civiele zaak en ongeacht of je verdachte, getuige of slachtoffer bent.

Het niet verschijnen op je zitting kan vervelende gevolgen hebben. De rechter kan je vorderingen afwijzen, je bij verstek veroordelen of (indien je getuige bent) de medebrenging gelasten. Hierdoor is het vaak aan te raden naar je rechtszaak te gaan.

Veel mensen die naar de rechtbank moeten, leven van een bijstandsuitkering, staan onder bewind of zitten in de schuldsanering. Een treinkaartje is dan al duur genoeg als je geen auto tot je beschikking hebt. Mondkapjes zijn vanaf 1 juni 2020 verplicht en gisteren is bekend gemaakt dat je een boete van € 95 krijgt indien je er geen hebt in de trein. Echter kan niet iedereen een mondkapje betalen. Degene die geen mondkapje kunnen betalen, maar wel na 1 juni 2020 naar de rechtbank moeten, willen wij helpen.

Hamer Advocaten Gratis Taskforce Corona Gooi en Eemland NOW en Tozo

Hamer Advocaten merkt dat ondernemers uit de regio Gooi en Eemland soms vastlopen in de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Met de NOW komt de overheid werkgevers tegemoet. Zij probeert te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De aanvraag verloopt via het UWV. En is geldig voor ondernemers met een omzetverlies van 20% gedurende drie maanden. Verder zijn er nog meer voorwaarden.

Met de Tozo kunnen ZZP-ers die in de knel komen door de coronavirus inkomensondersteuning krijgen van maximaal 1.500 euro per maand.

Verder zijn er nog andere tegemoetkomingen voor ondernemers, zoals uitstel van belastingen, aanvragen van voordelige leningen en de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (4.000 euro uitkering).

Hamer Advocaten merkt dat ondernemers uit de regio Gooi en Eemland soms vastlopen in de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Taskforce Corona

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland heeft op 31 maart 2020 opgeroepen om ondernemers hulp te verlenen. Hamer advocaten doet dit als volgt. Zij heeft een Taskforce Corona Gooi en Eemland ingesteld dat bestaat uit:

Arbeidsrecht specialist – mr. Kicky Hamer
Bestuursrecht specialist – mr. Moshe Beukers
Accountant – keuze uit een door ons geselecteerde accountant of uw eigen accountant

Gratis eerste hulp

Wij bieden u gratis een eerste gesprek bestaande uit een telefoongesprek. Vaak merken we dat u als ondernemer dan weer verder kunt zonder verdere hulp, maar mocht dat niet het geval zijn dan helpen wij u graag op weg.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met het Taskforce Corona via info@hameradvocaten.nl of arbeidsrecht tel. 035-694 4833 of voor bestuursrecht tel. 06-44266460.

Hamer Advocaten biedt ondersteuning aan het inloopspreekuur voor sekswerkers in de Gooi- en Vechtstreek

BUSSUM – Sinds begin dit jaar is in de Gooi- en Vechtstreek een inloopspreekuur geopend voor sekswerkers. Het spreekuur wordt uitgevoerd door een samenwerking van de soa-poli van de GGD Gooi en Vechtstreek met P&G292.

Inmiddels heeft Hamer Advocaten zich bereid verklaard om als vaste advocaat op te treden om de belangen van de sekswerkers te behartigen. Via het inloopspreekuur kan op een toegankelijke wijze een juridische hulpvraag bekend worden gemaakt over bijvoorbeeld arbeids-, huur- en strafrecht.

Via Heleen Driessen, coördinator van het inloopspreekuur, wordt contact gelegd waarna de juridische kwestie verder wordt opgepakt door een advocaat. Hamer Advocaten vindt het daarbij belangrijk dat het recht voor iedereen toegankelijk is.

Verzekeraar vergoedt wederom een operatie na geschil multidisciplinair genderteam

Vorige week blogde ik over een nieuwe overwinning in een transgenderzaak met betrekking tot het betalen van een operatie. Recent heb ik samen met een cliënt het weer voor elkaar gekregen dat een operatie betaald werd door de verzekeraar. In deze kwestie was er een discussie ontstaan over wat een multidisciplinair genderteam is.

Wat was er aan de hand? De verzekeraar wilde een operatie niet betalen omdat zij van mening was dat de client zich tot een erkend multidisciplinair genderteam moest wenden. Dat zouden volgens de verzekeraar maar drie teams zijn: het team in VUmc, UMCG en UZGent. Voordat een operatie kan worden vergoed, dient een genderteam aan de operatie groen licht te geven.

Cliënt beriep zich op het standpunt dat een ander genderteam dan de drie geopperde teams, in dit geval Stepwork, ook als gekwalificeerd genderteam moest worden gezien. De verzekeraar bleef in eerste instantie bij haar standpunt en gaf via vele medewerkers telkens geen inhoudelijke reactie maar bleef bij de afwijzing. Cliënt was ten einde raad nu de operatie binnen een week zou plaatsvinden en er nog steeds geen akkoord was. Daarom nam cliënt contact met mij op. Na bestudering van het dossier kwam ik tot het volgende.

Blijkens Transvisie zijn gekwalificeerde GGZ-ers “het best toegerust om deze onderzoeken te doen. Het onderzoek kan echter ook worden uitgevoerd door personen die anders zijn opgeleid in de gezondheidszorg en gedragswetenschappen, maar vaardig genoeg in het onderzoek naar genderdysforie. Dit geldt temeer als deze personen werken binnen multidisciplinaire teams die ook toegang verschaffen tot hormoontherapie, zgn. genderteams.”

Geen drempel opwerpen

Mijn conclusie was dat de verzekeraar niet een drempel mag opwerpen door enkel de door haar voorgestelde alternatieven te eisen, want ook andere genderteam kunnen prima geschikt zijn.

Op de achtergrond waren verschillende lobbyisten al bezig om de verzekeraar hiervan te overtuigen, maar voor mijn cliënt zou een eventuele wijziging te laat zijn voor zijn komende operatie. Ik heb daarom contact gezocht met de juridische afdeling. De juridische afdeling was er mee bezig en zag in dat het voor mijn client wel heel erg schrijnend was om de operatie te moeten uitstellen terwijl het overleg al zo vergevorderd was. De uitkomst was: akkoord voor de operatie.

Na dit verlossende woord heb ik zelf ook een gat in de lucht gesprongen. Cliënt is inmiddels geopereerd en maakt het goed.

Heb je zelf ook een geschil met een verzekeraar? Neem dan contact op met Moshe Beukers of bekijk de mogelijkheden voor het gratis juridisch spreekuur.

Belangen transgenders wederom behartigd

Recent ontving ik het bericht dat ik weer een transgender-zaak heb gewonnen. Een jaar geleden won ik de zaak van Eveline van den Boom. Haar zaak heeft uitgebreid in het nieuws gestaan. Deze zaak was een enorme doorbraak omdat een grote verzekeraar door de rechter werd gedwongen de operatiekosten van de geslachtsoperatie in het buitenland te betalen.

Namens Eveline had ik aangetoond dat de cijfers waar de verzekeraar van uitging niet klopten. Ik kon met verklaringen over vergelijkbare operaties aantonen dat een gemiddelde geslachtsoperatie vele malen duurder was dan dat de verzekeraar wilde uitkeren. De rechter floot de verzekeraar terug en gaf aan dat het tarief werd bepaald op ongeveer € 12.500,00. Een behoorlijke doorbraak voor transgenders die in een vergelijkbare situatie zitten.

Mijn ervaring was dat sommige verzekeraars nog behoorlijk eigenwijs bleven na deze uitspraak. Zo kwam er een cliënte langs met een vergelijkbare zaak als dat van Eveline. Zonder in detail te treden, had ook hier een operatie in het buitenland plaats gevonden en weer sprak ik de verzekeraar aan. Verzekeraars stellen zich dan vrij arrogant op, is mijn ervaring. Zo ook in dit meer recente geval. De verzekeraar was eerst niet goed te bereiken en toen ik ze eenmaal te pakken had gekregen moesten we maar naar de rechter gaan: overleg was niet mogelijk.

Verzekeraars stellen zich dan vrij arrogant op, is mijn ervaring.

Schikking Eveline van den Boom

Na een vrij lang proces, koos deze verzekeraar eieren voor haar geld: er werd een schikking getroffen. De uitkomst was: de operatie werd betaald aan cliënte. Al met al komt deze zaak dus niet voor de rechter, maar kan ik wel weer een overwinning voor transgenders op mijn naam schrijven. Heb je zelf ook een geschil met een verzekeraar? Neem dan contact op met Moshe Beukers of bekijk de mogelijkheden voor het gratis juridisch spreekuur.

Welkom bij de mediator!

Sinds 1 maart van dit jaar noem ik mezelf niet alleen arbeidsrechtadvocaat maar ook mediator, gespecialiseerd, het spreekt voor zich, in het arbeidsrecht. Tijdens gesprekken als advocaat bij mediation, viel het mij op dat er op een andere manier gesproken en onderhandeld wordt, namelijk vanuit een gezamenlijk belang. Dit prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde dit ook leren. Ik vermoedde namelijk dat door mijn ervaring als advocaat, bedrijfsjurist, bestuurder van een onderneming en, last but not least, mijn levenservaring, ik een goede mediator zal zijn. Daarom heb ik mezelf de opleiding mediation cadeau gedaan.

Waarom ben ik deze opleiding gaan volgen? Allereerst dus nieuwsgierigheid. Als advocaat leer je nieuwsgierig te zijn. Wanneer een cliënt bij je op bezoek komt met zijn probleem, leer je door vragen te stellen de kern van het probleem te achterhalen. Samen met je cliënt stippel je dan een marsroute uit om het recht van je cliënt te halen. Lukt het mij om het recht te halen voor mijn cliënt, dan is dat heel plezierig.

Maar soms is het recht halen een pyrrusoverwinning. Cliënt is zijn baan kwijt, de relatie is duurzaam verstoord en partijen gaan met een hoop negatieve gevoelens uit elkaar. In enkele van die gevallen had het wellicht anders gekund, namelijk door een mediationtraject in te gaan. Ook dat was een reden om de opleiding te volgen. In zo een traject onderzoeken partijen samen met behulp van de mediator hoe het aanwezige conflict door hen beiden opgelost kan worden. Mijn cliënt heeft vaak baat bij een mediation en beiden partijen krijgen meer begrip voor dat deel van hun gelijk, dat zij niet krijgen; de negatieve gevoelens vertalen zich naar wederzijds begrip.

Ik heb mijn opleiding er vrijwel op zitten. Nu de praktijk nog. De eerste aanvraag om een mediationtraject te begeleiden heb ik al ontvangen. Hopelijk volgen er nog vele!