Skip to content

Hoe kan ik mensen bijstaan die verdacht worden van heftige strafbare feiten?

Als strafrechtadvocaat word ik regelmatig geconfronteerd met de vraag: “Hoe kun je iemand verdedigen die van zulke vreselijke dingen wordt beschuldigd?” Het is een begrijpelijke vraag, vooral wanneer het gaat om ernstige misdrijven zoals moord, verkrachting of kindermisbruik.

In deze blog zal ik uitleggen waarom de rol van een strafrechtadvocaat zo cruciaal is in ons rechtssysteem.

Ontkomen aan de politie

Het recht op een eerlijk proces

Een van de fundamentele pijlers van onze rechtsstaat is dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Dit betekent in simpele woorden dat elke verdachte, ongeacht de aard van de beschuldigingen, recht heeft op een adequate verdediging. Een strafrechtadvocaat zorgt ervoor dat dit recht gewaarborgd wordt door de belangen van de cliënt te behartigen en erop toe te zien dat alle procedures correct worden gevolgd.

 

Zonder een advocaat zou een verdachte alleen staan tegenover de macht van het Openbaar Ministerie en de complexiteit van het rechtssysteem. Dit zou leiden tot een ongelijk speelveld en mogelijk tot onterechte veroordelingen. Door elke verdachte bij te staan, hoe ernstig de beschuldigingen ook zijn, beschermen advocaten de integriteit van ons rechtssysteem.

Onschuldpresumptie

 

Een ander belangrijk principe in ons strafrecht is de onschuldpresumptie. Dit houdt in dat iemand als onschuldig wordt beschouwd totdat het tegendeel bewezen is. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om voldoende bewijs te leveren voor de schuld van de verdachte. De advocaat ziet erop toe dat dit bewijs op een rechtmatige manier is verkregen en dat er geen twijfel bestaat over de schuld van de cliënt.

 

In veel gevallen is de schuld van een verdachte minder eenduidig dan het op het eerste gezicht lijkt. Er kunnen verzachtende omstandigheden zijn of het bewijs kan ontoereikend zijn. Een advocaat zorgt ervoor dat alle aspecten van de zaak zorgvuldig worden onderzocht en dat de rechter een volledig beeld krijgt voordat hij een oordeel velt.

 

Individuele rechten beschermen

 

Een strafrechtadvocaat heeft ook als taak om de individuele rechten van de verdachte te beschermen. In het heetst van de strijd kan de verleiding groot zijn voor opsporingsinstanties om deze rechten te negeren in hun ijver om een zaak op te lossen. Een advocaat staat hier als waakhond en grijpt in wanneer de rechten van zijn cliënt geschonden dreigen te worden.

 

Daarnaast heeft een advocaat ook oog voor de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Is er sprake van een psychische stoornis? Is de verdachte zelf slachtoffer geweest van misbruik of geweld? Door deze factoren onder de aandacht te brengen, kan een advocaat ervoor zorgen dat er een genuanceerd en gebalanceerd oordeel wordt geveld.

 

... en u ontvangt geen 20.000 Euro

Voorkomen van machtsmisbruik

De geschiedenis leert ons dat wanneer de overheid teveel macht krijgt, dit kan leiden tot ernstige misstanden. Een strafrechtadvocaat functioneert als een tegenwicht tegen deze macht door kritisch te kijken naar het optreden van politie en justitie. Worden er geen onrechtmatige opsporingsmethoden gebruikt? Wordt er geen bewijs achtergehouden dat ontlastend kan zijn voor de verdachte? Door deze vragen te stellen en zo nodig aan de kaak te stellen, voorkomt een advocaat dat onschuldige burgers het slachtoffer worden van een al te ijverige overheid.

Conclusie

Het verdedigen van verdachten van ernstige misdrijven is geen populaire taak, maar het is wel een noodzakelijke. Strafrechtadvocaten spelen een cruciale rol in het bewaken van de rechten van individuele burgers en het in stand houden van een eerlijk en rechtvaardig rechtssysteem. Zonder onze inzet zou het systeem al snel vervallen tot willekeur en zouden onschuldige mensen het slachtoffer worden van gerechtelijke dwalingen.

Dus de volgende keer dat u zich afvraagt hoe een advocaat iemand kan verdedigen die van verschrikkelijke dingen wordt beschuldigd, bedenk dan dat hij niet de daad verdedigt, maar de integriteit van ons rechtssysteem en de rechten van ons allemaal. Want in een rechtsstaat verdient iedereen, hoe ernstig de beschuldigingen ook zijn, een eerlijke kans en een adequate verdediging.

Een goede advocaat kent alle jurisprudentie en wetgeving in zijn vakgebied juist bij dit soort zaken kan daarin het onderscheid gemaakt worden.

Mocht u nu zelf verdachte zijn in een strafzaak, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Michiel Schimmel en Thyrsa Buskop hebben veel ervaring met de bijstand van zowel verdachten als slachtoffers van strafbare feiten in iedere fase van het strafproces.

Je kan gerust en geheel vrijblijvend contact met hen opnemen via michiel@hameradvocaten.nl, thyrsa@hameradvocaten.nl of via 035 69 44 8 33.

Mocht je willen weten of je in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, kijk dan hier of bel gewoon een.

Wij zijn gevestigd in Bussum (gemeente Gooise Meren) maar komen bij alle rechtbanken in het land. Verder hebben wij er geen probleem mee om via ZOOM af te spreken als dit beter uitkomt.