Skip to content

Tarieven

Wat kost een advocaat?

Het antwoord op deze vraag is in Nederland niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn verschillende manieren waarop u uiteindelijk bij een advocaat uitkomt. Een eenvoudig antwoord blijft hierdoor dus uit. Graag zetten wij voor u de meest voorkomende situaties op een rijtje zodat u een indruk krijgt van de kosten en hoe deze tot stand komen.

U hebt een rechtsbijstandverzekering

Een deel van de mensen in Nederland zijn verzekerd voor juridische kosten bij een rechtsbijstandsverzekeraar. U betaalt dan elke maand een premie en daarmee bent u voor bepaalde situaties en geschillen verzekerd. Het kan zo zijn dat u verzekerd bent voor arbeidsconflicten, maar niet voor geschillen met de gemeente of voor koop/verkoop van een woning. Zodra u merkt dat u bij de situatie juridisch advies nodig heeft, kunt u een nummer bellen en uw zaak voorleggen bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Dit zijn vaak juristen en geen advocaten. Zij zullen dan in eerste instantie uw situatie bekijken en u proberen te helpen. Gaat u in deze fase zonder overleg of goedkeuring van de verzekeraar naar een advocaat dan zijn deze kosten niet gedekt door de verzekering. Dit houdt in dat u zelf het honorarium van uw advocaat moet betalen.

Op een gegeven moment kan het zo zijn dat uw zaak naar de rechter wordt gebracht. Indien dit het geval is en u bent voor het conflict verzekerd, dan kunt u aanspraak maken op uw recht op vrije advocaatkeuze. U mag dan zelf een advocaat kiezen, die deels of volledig vergoed wordt door de verzekeraar.

Hiermee zijn de rechtsbijstandverzekeraars zijn in de regel niet blij. Zij willen liever dat een advocaat, verbonden aan de verzekeraar, u bijstaat. Immers, de kosten voor die advocaat heeft de rechtsbijstandsverzekeraar al gemaakt, terwijl zij aan een externe advocaat nog kosten moet maken. Een rechtsbijstandsverzekeraar zal daarom over het algemeen u ontmoedigen een externe advocaat in te schakelen.

Wilt u ons wel inschakelen, dan adviseren wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij zullen dan voor u aan de rechtsbijstandsverzekeraar melden dat u de voorkeur heeft voor een externe advocaat. Wij gaan met de verzekeraar in overleg over de vergoeding van de kosten. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt.

Tarieven
Onze werkwijze

Gesubsidieerde rechtshulp

Hamer Advocaten werkt met gefinancierde rechtshulp, in de volksmond ook wel genoemd een toevoeging of pro-Deo. Dat betekent dat wie een laag inkomen heeft, in aanmerking kan komen voor een toevoeging. De advocaat dient hiervoor een verzoek in bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad beslist of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand. De overheid betaalt dan de kosten van de advocaat voor het grootste gedeelte. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen.

Hoe hoog de eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen en uw financiële positie. U kunt zelf nagaan via www.rechtsbijstand.nl hoe hoog uw eigen bijdrage naar verwachting gaat worden. De Raad toetst uw inkomen van twee jaar terug. Is uw inkomen inmiddels fors gedaald, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Wanneer de Raad zou beslissen dat uw inkomen te hoog is, dan wordt uw toevoeging afgewezen. U betaalt dan het honorarium dat in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Zo weet u altijd van tevoren waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Ook het uiteindelijke resultaat in de zaak is van belang. Dit mag niet hoger zijn dan € 15.000,00. Indien het resultaat meer bedraagt dan € 15.000,00 dan trekt de Raad de toevoeging met terugwerkende kracht in. Dit betekent dat u alsnog het honorarium, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, moet betalen. Wanneer wij bemerken dat het resultaat meer zal bedragen dan € 15.000, dan bespreken wij dit met u. Wij geven dan aan wat het verwachte honorarium zal zijn dat u aan ons moet betalen. Wanneer u dit wilt, kunt u gedurende het proces altijd om een overzicht vragen van de inmiddels gewerkte uren uren.

Bent u aangehouden voor een strafbaar feit, dan wordt de bijstand direct na aanhouding bijna altijd vergoed door de overheid. Voor de verdere bijstandsverlening hangt het van uw inkomen af of u zelf de kosten moet betalen of dat de overheid het honorarium van uw advocaat vergoedt.

Bij Hamer Advocaten leggen we u graag in een persoonlijk gesprek uit of u naar verwachting voor een toevoeging in aanmerking komt. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ons Honorarium

Wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, die uw advocaatkosten vergoedt, en u komt ook niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan betaalt u zelf uw advocaatkosten. Wij zijn transparant in de gemaakte uren. U weet waarvoor u betaalt. Afhankelijk van uw zaak en de benodigde expertise leggen wij in het eerste gesprek de hoogte van ons honorarium vast in de opdrachtbevestiging.

Bij het berekenen van ons honorarium hanteren wij op verzoek verschillende tarieven:

U betaalt ons per gewerkt uur een afgesproken uurhonorarium.
Wij maken een vaste prijsafspraak, onafhankelijk van de gewerkte uren.
Wij spreken een maximaal bedrag af. Daarnaast spreken wij af welk uurtarief wij in rekening brengen. Wordt in uw dossier minder uren gewerkt dan voorzien, dan betaalt u uitsluitend voor de gewerkte uren. Moeten wij onverhoopt meer uren in uw dossier werken, dan is dat voor onze rekening en risico.
Wij brengen u geen vast percentage aan kantoorkosten in rekening. De kantoorkosten zijn namelijk verwerkt in ons honorarium. Op deze wijze houden wij het voor u en onszelf eenvoudig.

Overweegt u een advocaat in te schakelen neem dan contact met ons op. 

Tevens is het mogelijk gebruik te maken van het gratis inloopspreekuur op woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is ons inloopspreekuur telefonisch of digitaal. U kunt ons bellen op 035 694 4833

Onze werkwijze

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij staan voor u klaar