Skip to content

Blog

Majesteitsschennis en het legaliteitsbeginsel

Wanneer is er nog sprake van majesteitsschennis en wat moet er gebeuren met een zaak als de wet gewijzigd is en wellicht het legaliteitsbeginsel van toepassing is.

Niet ieder dreigement is een bedreiging

Niet ieder dreigement is een bedreiging. Een blog over wanneer bepaalde dreigementen een bedreiging opleveren en wanneer niet.

Een jaaroverzicht van bijzondere zaken

Een voorbeeld van zaken die we in 2023 afgehandeld hebben

De kleren maken de man

Een blog over verboden organisaties (motorclubs) en de jurisprudentie van de Hoge Raad daarover

Twee keer gestraft worden voor hetzelfde vergrijp?

Een blog over Ne Bis In Idem en het Nederlandse strafrecht
laatste woord

Daar is het laatste woord nog niet over gesproken…

Een blog over het recht op het laatste woord en wat er gebeurd als je dat niet krijg

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.