Skip to content

Blog

Twee keer gestraft worden voor hetzelfde vergrijp?

Een blog over Ne Bis In Idem en het Nederlandse strafrecht
laatste woord

Daar is het laatste woord nog niet over gesproken…

Een blog over het recht op het laatste woord en wat er gebeurd als je dat niet krijg

Ik wil een andere executeur!

De rechter heeft bepaald dat het oordeel van de behandelend arts (vaak vanuit het genderteam van het VUmc) het uitgangspunt is als het aankomt op de door verzekeraars te vergoeden

Hoe de bodycam in je voordeel kan werken

Deze blog gaat over een arrest van de Hoge Raad waarin de vraag aan de orde werd gesteld of een verdachte recht heeft op bodycambeelden.

Wanneer ben je ontoerekeningsvatbaar?

Deze blog gaat over psychische stoornissen en wanneer die leiden tot de conclusie dat iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dit alles aan de hand van de zaak Thijs H.
politieauto

Hoe zit het nu met vormverzuimen in het strafrecht?

Er bestaat veel onduidelijkheid in de maatschappij over vormverzuimen in het strafrecht. Deze blog beantwoord de vraag wat een vormverzuim is en wat voor gevolg een vormverzuim kan hebben in

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.