Skip to content

Blog

Gooise Goede Doelenmarkt

Hamer advocaten steunt de Gooise Goede Doelenmarkt op 17 juni 2023 in Bussum

Kan je iets vernielen wat al vernield is?

Is het strafbaar om een voorwerp te vernielen wat al eerder vernield is?

Het verwerpen van een erfenis of nalatenschap

De rechter heeft bepaald dat het oordeel van de behandelend arts (vaak vanuit het genderteam van het VUmc) het uitgangspunt is als het aankomt op de door verzekeraars te vergoeden aangezichtsoperaties. Neem contact op met mr. Beukers of mr. Van Spanje.
politieauto

“Ik sla al je tanden uit je bek”

Pleeg je een strafbare bedreiging als je roept "Ik sla al je tanden uit je bek" een blog over zwaar lichamelijk letsel bij een bedreiging
Wettelijke verhoging

Wettelijke verhoging een wassen neus? Ik dacht het niet!

Deze blog gaat over een werkneemster die privégegevens raadpleegde en roddelde over haar leidinggevende, maar haar baan behield.
verzet

Consultatiebijstand in het bestuurlijk sanctierecht

Een blog over de rechten ex artikel 6 EVRM in het bestuursrecht, en meer specifiek over het recht op consultatiebijstand in het bestuurlijk sanctierecht.

Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar.