Skip to content

Een jaaroverzicht van bijzondere zaken

Zoals ieder jaar was ook het afgelopen jaar er een met vele hoogtepunten. Het is soms enigszins abstract waar een advocatenkantoor je mee kan helpen. De meeste mensen hebben maar soms, of hoogstens eenmaal een advocaat in hun leven. Anderen bellen ons soms maandelijks of wekelijks.

Wij zijn immers een kantoor wat bijstand verleend op een scala van rechtsgebieden, waaronder het arbeidsrecht, bestuursrecht, erfrecht, ondernemingsrecht, strafrecht, slachtofferrecht en het vastgoedrecht. Een klein nieuwtje alvast, vanaf januari zullen we ook bijstand kunnen leveren in familierechtelijke zaken (maar wie dat gaat doen, houden we nog even stil). Veel mensen komen bij ons en blijven hun hele leven bij ons met al hun juridische problemen. Alles wat een mens meemaakt, de geboorte, het werk, het huis en de dood kan immers juridische vragen opleveren.

Dit alles maakt dat het soort zaken wat wij doen gevarieerd is. Om toch een voorbeeld te geven van de zaken die wij doen treft u hieronder een paar zaken waar wij trots op zijn dat we ze gedaan hebben.

COMPLIMENTEN VAN DE RECHTER   

In de zaak tegen een huurder stond ons kantoor een verhuurder bij. De huurder maakte een grote puinhoop van een chalet dat hij had gehuurd. De huurder betaalde ook de huursommen niet op tijd. De verhuurder was het zat en had de huurder zonder pardoes op straat gezet en zijn spullen opgeslagen in een garagebox. De huurder spande een kortgedingprocedure aan tegen de verhuurder. De verhuurder belde ten einde raad aan bij ons kantoor. Hij had met spoed (binnen drie dagen) een advocaat nodig. Op dat moment ging al het andere werk aan de kant en werd alles op alles gezet om de procedure zo goed mogelijk te voeren. Met succes werd de zaak afgerond: de rechter gaf complimenten hoe de advocaten een schikking wisten te treffen die het maximale resultaat behaalde voor zowel de verhuurder als de huurder. De huurovereenkomst werd op een nette manier beëindigd waarbij beide partijen de beste uitkomst kregen.

SCHULDIG, MAAR GEEN STRAF

Een jongen wordt aangehouden terwijl de politie gezien heeft dat hij postpakketjes ophaalde. Er zijn berichten gevonden in zijn telefoon die over wapens zouden kunnen gaan en op zijn slaapkamer vond men wat kogels. In het pakketje vond men sluitveren die gebruikt kunnen worden op wapens, althans dat zegt de politie. De jongen verblijft in voorarrest tot we wat geks vinden. Dezelfde deskundige die in de ene zaak zegt dat dergelijke sluitveren essentieel zijn voor de werking van het wapen (en daarmee strafbaar) heeft in een andere zaak gezegd dat wapens prima kunnen functioneren zonder deze type sluitveren. Wij maken hier op zitting een groot punt van en bij vonnis blijkt, de rechtbank vindt dit ook gek. Cliënt wordt vrijgesproken van de wapeninvoer. Wat resteert zijn wat kogels die nog dateren uit de tweede wereldoorlog. De rechtbank oordeelt dat dat te weinig is voor een straf. Hij wordt dus schuldig verklaard zonder straf. De officier van justitie was het hier niet mee eens, dus het hoger beroep loopt nog.

Voor de geïntereseerden, het vonnis treft u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:3833

VERKOOP VAN WONING VAN (OVERLEDEN) OUDER

De woning van de overleden ouder van een cliënt moest worden verkocht. De cliënt ging er vanuit dat de woning werd verkocht zoals deze altijd was gebruikt, namelijk een huis met een woonbestemming en daarnaast een grote, voormalige schuur waarin werd gewoond. De gemeente sprak de kopers aan, want de gemeente twijfelde of er wel een woonbestemming op de grote schuur zat. De kopers spraken vervolgens de verkoper/cliënt aan omdat zij nu een woning hadden gekocht waarvan een deel mogelijk geen woning bleek te zijn. In deze zaak is als strategie gekozen om niet te procederen. Er werd vanuit cliënt aangeboden om aan te tonen dat de woning en de voormalige schuur wel werd bewoond: met succes! De gemeente ging overstag en verleende ook een woonbestemming aan de voormalige schuur. Cliënt en de kopers kwamen tot een schikking over de afwikkeling van de zaak.

TBS MET DWANGVERPLEGING? TOCH NIET

In deze zaak werd ik gebeld door een man in paniek. Hij had TBS met voorwaarden gekregen, maar die was omgezet in een TBS met dwangverpleging. Hij wilde in hoger beroep en vandaag was de laatste dag voor beroep. Ik stelde vanuit mijn vakantieadres hoger beroep in en ging bij hem langs. Kennelijk was de TBS omgezet vanwege incidenten tijdens de behandeling. Hangende het hoger beroep ging het goed met cliënt. Zo goed dat er twijfels begonnen te ontstaan over de vraag of de omzetting wel terecht was. We vroegen om nieuwe rapportage en kregen die ook. Wat bleek daaruit? Het ging dermate goed met cliënt dat de omzetting niet terecht was. Hij kreeg van het Gerechtshof een nieuwe kans om nogmaals behandeld te worden zonder dwang.

Meer weten? Het arrest leest u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2023:7066

SEKS TEGEN DE WIL

In deze zaak stonden wij een mevrouw bij die onder invloed was meegenomen naar het huis van een man die, terwijl zij nauwelijks op haar benen kon staan. Terwijl zij sliep heeft hij seks gehad met haar. Wij hebben haar geholpen met het uitoefenen van haar spreekrecht en het vorderen van een schadevergoeding. Mede dankzij onze hulp heeft de rechtbank hem een straf opgelegd van 18 maanden onvoorwaardelijk en een schadevergoeding van € 5.411.

Meer weten? Het vonnis leest u hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:3097

DOORBRAAK IMPASSE DOOR EXTERNE HULP

In sommige zaken zitten partijen zodanig vast dat zij in een impasse terecht komen. Zo ook in de zaak over een afscheidingsmuur. Partijen hadden onderling meerdere keren en al uren overleg gepleegd over de vraag of de muur op het juiste stuk grond stond en hoe zij dit probleem van de erfafscheiding moesten oplossen. Ze kwamen er niet meer uit en werden er zelfs radeloos van. Door hulp in te schakelen van ons kantoor kwam er een verandering in de impasse. Er werd over en weer druk uitgeoefend om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk werd er een schikking getroffen en werd door een notaris de schikking verder behandeld zodat er voor cliënten eindelijk een punt kon worden gezet. Ons kantoor weet wanneer een externe partij een verschil kan maken. Vaak maken wij gebruik van verschillende expertises  wanneer de zaak daarom vraagt, zo werken wij veel samen met notarissen, makelaars, technische adviseurs, deskundigen, enzovoorts. Externe hulp kan dan zorgen voor een doorbraak!

SLACHTOFFER MENSENHANDEL

Ook hier werden we weer op het laatste moment gebeld. Een jonge vrouw belde dat ze morgen op verhoor moest komen en dat over twee weken de behandeling van haar zaak gepland was. Ze was geen verdachte, maar een slachtoffer van een pooier. Hij had gebruik van haar gemaakt door haar als sekswerker te werk te stellen tegen haar zin en haar inkomsten van haar af te nemen. In het verhoor bij de rechter-commissaris kwamen een aantal verschrikkelijke details naar boven over hoe zij misbruikt was. Op de zitting claimde we immateriële schade voor het leed wat haar was aangericht en het geld dat van haar was afgepakt. De rechtbank wees een bedrag van € 160.000 aan materiële schade toe voor het inkomen dat zij was misgelopen en € 10.000 aan immateriële schade. Wij menen dat dit te laag is voor wat haar is aangericht. De verdachte heeft hoger beroep ingesteld, dus bij het gerechtshof gaan we kijken of we de raadsheren kunnen overtuigen dat een hoger bedrag op haar plek is.

Meer weten? Het vonnis leest u hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBNHO:2023:3494

CONCLUSIE

Hierboven ziet u een grote diversiteit aan zaken. Zaken op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en erfrecht worden minder gepubliceerd. Wij proberen die ook het liefst af te doen zonder dat we naar de rechter moeten. Immers hebben we dan zelf in de hand welke risico’s we lopen.

Mocht u nu vragen hebben, bel of mail ons dan vooral. Wij helpen u in 2024 ook graag (en dan dus ook met echtscheidingen). U kunt op deze pagina zien welke rechtsgebieden wij doen en ook wie u het beste kunt bellen met uw vragen: https://hameradvocaten.nl/expertises/.

Voor nu wensen we u fijne feestdagen!