Social media: ook voor werkgevers een risico

Hamer Advocaten

Als het niet nodig is, ontsla geen mensen op staande voet. De bewijslast voor een werkgever ligt hierbij hoog en de tijd om onderzoek te doen naar de dringende reden voor een ontslag op staande voet is kort. Dit levert proces-risico’s op in een eventuele procedure, die simpel te voorkomen zijn.

Maar mocht je iemand ontslagen hebben op staande voet, dan is het oppassen met uitlatingen aan de buitenwereld hierover. Dit kan goed mis gaan!

Er zijn vele onverwachte risico’s verbonden aan een ontslag op staande voet en kostbare fouten zijn snel gemaakt…

Wat is er aan de hand?
Een werkgever ontslaat zijn werknemer vanwege het plaatsen van allerlei facebookberichten over het bedrijf op de bedrijfspagina op Facebook. De werknemer stelt de berichten niet geplaatst te hebben. Tijdens een getuigenverhoor heeft geen van de zes getuigen de rechtbank ervan kunnen overtuigen dat de werknemer de berichten geplaatst heeft. Aangezien de ontslaggrond niet onderbouwd kon worden, wordt het ontslag vernietigd door de kantonrechter.

De werkgever heeft, nadat hij de werknemer ontslagen had, maar voordat de kantonrechter uitspraak had gedaan, zich uitgelaten over de werknemer in een tijdschrift. Hierin heeft hij gesteld dat de werknemer de berichten had geplaatst en meer specifiek heeft de werkgever de werknemer beschreven als

“een vreemde snoeshaan die na zijn ontslag helemaal doordraaide en op Facebook dreigde langs te komen met een geladen geweer, die de familie van de directeur van werkgever en zijn personeel wat zou aandoen en die meldde (…) dat hij een medewerker had doodgeschoten en onderweg was naar de volgende.”

Aangezien de kantonrechter heeft geoordeeld dat werknemer de berichten niet heeft geplaatst, had de werkgever dit ook niet in het openbaar over de werknemer mogen zeggen. Door dat wel te doen, heeft de werkgever zich onrechtmatig gedragen en het is volgens de rechtbank dan ook aannemelijk dat de werknemer schade heeft geleden door de uitlatingen.

Wat dan wel te doen
Door zich op een dergelijke manier uit te laten in een tijdschrift over de werknemer, heeft de werkgever onrechtmatig gehandeld. De vraag is wat de werkgever dan wel had moeten doen. Het antwoord daarop is redelijk simpel: hij had geen uitlatingen over de werknemer mogen doen zolang er niet onherroepelijk over beslist was. Door dit wel te doen, heeft de werkgever bewust het risico gelopen een schadevergoeding te moeten betalen aan de werknemer.

 

Hebt u iemand op staande voet te ontslaan of bent u voornemens iemand op staande voet te ontslaan, neem dan contact met ons op. Zoals u kunt lezen, zijn er vele onverwachte risico’s verbonden aan een ontslag op staande voet en kunnen er snel kostbare fouten gemaakt worden.

Neem contact op met mr. Toine van Spanje (toine@hameradvocaten.nl of 06-23886576) of mr. Kicky Hamer (kicky@hameradvocaten.nl of 06-10919446)