Skip to content

Ik kan hier met mijn pet niet bij!

Wat is het geval?

Op 17 augustus 2021 is er een uitspraak van de kantonrechter Rotterdam gepubliceerd, waar ik niet mee uit de voeten kan. Probleem is natuurlijk dat ik niet het dossier ken en het moet doen met de gepubliceerde uitspraak. Kort de feiten: werkgever heeft 3000 medewerkers in dienst. Sinds 2017 is werkneemster in dienst. Deze werkneemster neemt het niet zo nauw met de integriteitsregels. Zo heeft zij op verzoek van collega X onbevoegd de Gemeentelijke Basisadministratie voor privé doeleinden geraadpleegd. Voor dit gedrag geeft haar werkgever haar op 10 november 2020 een officiële laatste waarschuwing.

Echter, op 23 oktober 2020 heeft werkgever een klacht ontvangen over werkneemster. De werkneemster verspreidde het (onjuist gebleken) gerucht dat een leidinggevende een seksuele relatie zou hebben gehad met een van haar ondergeschikte collega’s. Alvorens werkneemster hierop aan te spreken, vraagt werkgever conform haar interne protocollen een extern bureau de klacht te onderzoeken. Het externe bureau verklaart de klacht gegrond.

Werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving?

In mijn boekje is het onbevoegd in de Gemeentelijke Basisadministratie al grond voor een dringende reden om ontbinding aan te vragen. Ieder redelijk denkend mens weet dat je dit niet mag doen. Als dan blijkt dat deze werkneemster ook nog eens nare, ongefundeerde en wellicht ook zeer kwetsende roddels over een leidinggevende verspreidt, dan is het zaak om deze werkneemster zo snel mogelijk uit je organisatie weg te halen. Want een werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving. Werkgeefster doet dit dan ook en stelt werkneemster op 4 maart 2021 vrij van haar werk. Vermoedelijk wordt er tussen partijen dan -zonder succes- gesproken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, want op 15 juli 2021 wordt het ontbindingsverzoek ingediend.

Werkneemster mag terugkeren op de werkvloer?

Werkneemster is het niet eens met de vrijstelling en vordert wedertewerkstelling en het opmerkelijke is dan dat de kantonrechter het verzoek toekent. Want zegt de kantonrechter, de officiële waarschuwing is van 10 november 2020 terwijl op 23 oktober 2020 de klacht over het roddelen ingediend werd. En dus geldt de laatste waarschuwing ook voor het roddelen van de medewerkster. Dat roept bij mij al de vraag op: wat is er gebeurd tijdens de mondelinge behandeling?

Ik kan hier met mijn pet niet bij

Waar ik echt over gestruikeld ben in het lezen van de beschikking is de volgende zin:  “Voor zover xxxx (de leidinggevende) en xxxxx (de roddelende werkneemster) al met elkaar te maken hebben, zou een gesprek tussen xxxx en xxxx, eventueel onder begeleiding een oplossing kunnen zijn om de lucht tussen hen te klaren. Wat denkt u, wilt u nog in gesprek met uw collega die zulke ernstige roddels over u verspreid heeft? Laat het me vooral weten want ik kan hier met mijn pet niet bij!

Heeft u een conflict met uw werknemer of met uw werkgever, aarzel niet contact op te nemen met mij. U kunt mij bereiken via kicky@hameradvocaten.nl of via 035-6944833/0610919446.

Foto door Sora Shimazaki via Pexels

Wat zijn mijn kansen op een VOG?
Wat zijn mijn kansen op een VOG?