Skip to content

Wettelijke verhoging een wassen neus? Ik dacht het niet!

Als een werkgever het loon niet of niet op tijd betaalt, heeft de medewerker niet alleen recht op het loon, maar kan ook een wettelijke verhoging eisen.

Loonvordering

In ons arbeidsrecht is een wetsartikel opgenomen dat van toepassing is voor het geval een werkgever het loon niet/te laat betaalt. Het gaat hierom het wetsartikel 7:625 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel meldt de wetgever dat als een werkgever te laat betaalt, een boete moet betalen. Onder het begrip loon valt niet alleen het maandelijkse brutosalaris maar bijvoorbeeld ook vakantiegeld, uitbetaling niet opgenomen vakantie-uren, eindejaarsuitkering. Deze boete kan oplopen tot 50% van het niet/te laat betaalde loon. Een rechter kan die boete matigen als hij het boetebedrag met het oog op de omstandigheden niet billijk vindt.

Het is een misvatting dat het niet zo’n vaart loopt

De meeste werkgever gaan ervan uit dat het niet zo’n vaart zal lopen. Zij menen een goede reden te hebben waarom zij het loon niet/niet volledig/te laat hebben betaald en menen het gelijk aan hun zijde te hebben en de rechter zal vast matigen. En hier gaat het dus mis.

De werkgever trekt vaak aan het kortste eind

De meeste werkgevers hebben zelden het gelijk aan hun zijde, betalingsonmacht uitgesloten. Als een werknemer overgaat tot een loonvordering dan kan de werkgever erop rekenen dat de werknemer alles heel goed heeft nagerekend en zo nodig nog een keer. Ook zal de werknemer een werkgever over het algemeen diverse kansen hebben gegeven om zijn verplichting tot betalen loon na te komen voordat de stap naar de rechter wordt genomen. Immers, een werknemer zit niet te wachten op een procedure. Het geeft veel negatieve energie en als hij geen rechtsbijstandsverzekering heeft, moet hij zijn advocaat honorarium betalen.

Met een goed dossier een snelle uitspraak

Maar komt het tot een procedure en er ligt een goed dossier, dan is een rechter er over het algemeen snel klaar mee en kent hij de 50% verhoging toe. In de maand december 2022 heb ik drie procedures gevoerd waar naast diverse vorderingen ook de wettelijke verhoging is gevorderd. In twee van die zaken heeft de rechter 50% toegewezen en in de derde zaak 25%. Omdat het in een van de zaken om een forse loonvordering ging, bedroeg de boete meerdere duizenden euro’s.

Beter op tijd uitbetalen

Dus werkgevers denk na als je besluit om – om welke reden dan ook – een deel van het loon niet uit te betalen. Een boete van 50% is hoofdregel, matiging is de uitzondering.
Is dit een onderwerp dat speelt? Neem dan gerust contact met mij op.

Je kunt mij bereiken via kicky@hameradvocaten.nl of via 035-6944833/06-10919446.