Skip to content

… en u ontvangt geen 20.000 Euro

Gevangenisbewaakster werkt ‘per ongeluk’ nog twee dagen door na einde contract.

Op 21 september 2021 is door de kantonrechter Zwolle een opmerkelijk vonnis gewezen. Wat is het geval. Een medewerkster is in dienst bij de Dienst Justitiële Inrichten. Een justitiële inrichting is de formele naam van een Huis van Bewaring ofwel de gevangenis. Zij werkt daar als inrichtingsbeveiliger (= gevangenisbewaker) en heeft een contract voor bepaalde tijd, eindigend per 16 september 2020. 

Leiding geeft aan dat het contract niet verlengd wordt. Blijkbaar is de leiding van de gevangenis, waar zij werkt, niet zo tevreden over haar want op 14 januari 2020 laat haar leidinggevende weten dat het contract niet verlengd wordt. De leiding biedt de medewerkster een loopbaanadviseur aan. Die kan de medewerkster helpen met het vinden van een andere baan. Ook mag zij de opleiding afronden om een diploma te behalen.

Op 22 januari 2020 bevestigt de vestigingsdirecteur nog eens het standpunt van de leiding. Het contract wordt niet verlengd en dus eindigt de arbeidsovereenkomst per 17 september 2020. Om ieder misverstand uit te sluiten deelt de vestigingsdirecteur ook nog mee dat de laatste werkdag 16 september 2020 is.

Dan gaat het fout…

Zoals het kopje hierboven meldt, dan gaat het fout en dat maakt dit vonnis zo interessant. Wat wij allemaal geleerd hebben is: als een werknemer doorwerkt na het contract van bepaalde tijd, dan is afhankelijk van het aantal maanden dat een werknemer in dienst is en / of er sprake is van een vierde verlening:

  • het contract stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode of
  • het contract is van rechtswege omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Voor het team, waar medewerkster werkt, wordt het tweewekelijkse werkrooster opgesteld, lopende van 7 september tot en met 20 september 2020. Medewerkster wordt ingeroosterd voor 17 en 18 september 2020. Echter, op 14 augustus 2020 ontvangt het team het rooster voor de periode 21 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Op dit rooster staat achter de naam van de medewerkster “uit dienst”. Dus nog voor 17 en 18 september 2020.

In het licht van de in januari 2020 meegedeelde niet verlenging, het inschakelen van een loopbaanadviseur en de mededeling achter de naam van medewerkster “uit dienst” is het overduidelijk dat de inroostering een fout is. De ten onrechte gedane inroostering wordt niet opgemerkt door de teamleider. Medewerkster meldt de fout niet.

Malicieus gedrag medewerkster

Op 17 en 18 september 2020 doet medewerkster gewoon haar werk. Na afloop van de tweede werkdag stuurt medewerkster het volgende bericht “Heden 18 september 2020, één dag *na* de afloop van mijn tijdelijke contract, heeft u als werkgever (bevoegd gezag) mij ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, niet zijnde sollicitatie-activiteiten in uw penitentiaire inrichting PIxx. Om deze reden wordt mijn contract sub 2C. stilzwijgend verlengd. (…)”.

Deze zin maakt dat de insteek van medewerkster malicieus is, althans zo komt het bij mij over. Je weet dat het contract niet verlengd is. En dan probeer je op deze manier een verlenging van je contract af te dwingen. Dat klopt niet. Linksom of rechtsom, de inzet van het handelen van deze medewerkster is fout. Ze had gewoon open kaart kunnen en moeten spelen en haar werkgever wijzen op de gemaakte fout in het dienstrooster.

[1] Vindplaats AR-2021-1223, nog niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is er snel klaar mee. In zijn vonnis meldt hij: Deze e-mail (mail van 14 augustus) heeft medewerkster ontvangen na het eerdere rooster met de foutieve inroostering op 17 en 18 september 2020, maar voordat zij die dagen ging werken. De e-mail van 14 augustus 2020 had in combinatie met de voornoemde omstandigheden voor medewerkster voldoende aanwijzing moeten zijn dat een verlenging van het dienstverband niet aan de orde was.

De medewerkster verliest de procedure en moet aan haar voormalig werkgever Euro 746 aan proceskosten betalen.

Moraal van het verhaal

Mij wordt vaak verweten een schoolfrik te zijn en dat ben ik hier dan ook. De moraal van het verhaal is dat het niet loont om je als malicieus op te stellen; niet als werkgever en niet als werknemer. Ons arbeidsrecht is niet zo zwart/wit als men wel eens denkt.

Wil je wel door naar start?

Heb jij nu als werkgever of als werknemer iets onhandigs gedaan, neem contact met mij op. Samen kunnen we dan onderzoeken of er toch een andere oplossing mogelijk is dan vanuit ons arbeidsrecht in eerste instantie lijkt.

Je kunt mij bereiken via kicky@hameradvocaten.nl of via 035-6944833/0610919446.