Skip to content

Waar het huurrecht en het strafrecht samenkomen…

Ons kantoor behandelt een aantal rechtsgebieden, waaronder het strafrecht en het huurrecht. Hoewel daar doorgaans weinig overlap in zit (behoudens de enkele hennepplantage die wordt ontdekt in een huurwoning), is daar afgelopen maand een interessant en treurig vonnis over gewezen door de Rechtbank Den Haag (het vonnis tref je hier).

Wat was er aan de hand?

Op 7 maart 2019 werd een slachtoffer dood aangetroffen in Den Haag. Hij huurde een kamer van een verdachte (de verhuurder). De oorzaak van de dood bleek een koolmonoxidevergiftiging. Deze werd veroorzaakt door een gebrekkige cv-ketel in de keuken. De CV-ketel bleek slecht onderhouden te zijn. De verhuurder wordt vervolgens strafrechtelijk vervolgd voor dood door schuld.

Oordeel rechtbank en toelichting

De officier van justitie rekwireerde tot een bewezenverklaring en een taakstraf van 160 uur met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De verdediging bepleitte vrijspraak.

De rechtbank oordeelde dat de verhuurder zich had schuldig gemaakt aan dood door schuld. Dit vanwege het volgende. De rechtbank oordeelt ten eerste dat de verdachte als verhuurder verantwoordelijk was voor het onderhoud van de CV-ketel en zich daarvan bewust was. De verhuurder verklaarde dat hij dacht dat de ketel in 2017 of 2018 nog onderhouden was, maar daarvoor zag de rechtbank geen bewijs.

De rechtbank oordeelt uiteindelijk dan ook als volgt:

“De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is, of het overlijden van het slachtoffer het gevolg is van grovelijk, dan wel aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en/of nalatig handelen van de verdachte.

Zoals hiervoor uiteengezet, is het slachtoffer overleden aan een koolmonoxidevergiftiging in de ruimte die hij huurde van de verdachte. Deze vergiftiging werd veroorzaakt door de hoge emissie en recirculatie van koolmonoxide vanuit de cv-ketel die was opgesteld in de belendende keuken. Zoals uit de bewijsmiddelen volgt, in het bijzonder het KIWA-onderzoeksrapport, had de hoge concentratie CO in de kamer voorkomen kunnen worden, indien de ketel voldoende was gecontroleerd en onderhouden. Anders dan door de verdediging bepleit, is dus sprake van een causaal verband tussen het gebrek aan onderhoud en het overlijden van het slachtoffer. De verplichting om deze cv-ketel te onderhouden rustte op grond van de huurovereenkomst op de verdachte.

Het is een feit van algemene bekendheid dat bij een slecht functionerende cv-ketel koolmonoxide kan vrijkomen en voorts dat vrijgekomen koolmonoxide kan leiden tot de dood van mensen die aan die koolmonoxide worden blootgesteld. De verdediging heeft ter terechtzitting aangevoerd dat de verdachte zich niet bewust was van de gevaren van koolmonoxide omdat hij enkel basisonderwijs in [land van herkomst] heeft gevolgd. Dit beroep op onwetendheid acht de rechtbank niet geloofwaardig. Het gaat immers om gas dat binnen een woonruimte wordt verbrand om water te verwarmen. De gevaren die op termijn gepaard gaan met gebrekkig of geen onderhoud van een dergelijke voorziening zijn evident.

Nu niet is gebleken dat de verdachte na 2013 enig onderhoud heeft laten uitvoeren aan de cv-ketel, is de rechtbank van oordeel dat de verweten gedragingen bewezen kunnen worden verklaard.”

De rechtbank komt dan ook tot een veroordeling en komt tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 120 uur.

Conclusie

Dit vonnis is hopelijk een wake-up call voor verhuurders; neem u onderhoudsverplichting serieus! Hoewel dit een heftige casus is, kan gebrekkig onderhoud u strafrechtelijk verweten worden. Dat dit geen slechts theoretische kans is, blijkt wel uit deze casus.

Mocht u nu een vraag hebben betreffende het strafrecht of het huurrecht, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Bussum (het Gooi), maar verlenen onze diensten door het hele land. Wij zijn bereikbaar via 035 69 44 8 33 of info@hameradvocaten.

ONDERHOUDSVERPLICHTING