Skip to content

Is een busje pepperspray een verboden wapen als de houdbaarheidsdatum is verstreken?

Deze blog gaat over een arrest dat op 2 november 2021 is gewezen door de Hoge Raad. De centrale vraag in dit arrest was of een busje pepperspray nog strafbaar is als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Eerst zal de zaak en het arrest van het gerechtshof worden toegelicht en vervolgens het arrest van de Hoge Raad. 

Casus en arrest gerechtshof

Wat is er aan de hand? Een aantal politieagenten heeft bij het bezoeken van de woning van een man verschillende busjes pepperspray gevonden, waarna een deskundige is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de busjes. Bij een van deze busjes was iets opmerkelijks aan de hand.

Op dit busje, wat op 16 november 2011 gevonden werd, stond een houdbaarheidsdatum gevonden van 31 december 2010. Het busje was dus over datum. De verdediging voerde aan dat, nu dit busje bijna een jaar over datum was, er niet zomaar gesproken kan worden van pepperspray.

Het voorhanden hebben van een busje pepperspray is strafbaar gesteld in de Wet Wapens en Munitie. Pepperspray valt doorgaans onder artikel 2 lid 1 van deze wet. Zover relevant luidt dit artikel als volgt

Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.

[…]

Categorie II

[…]

6°.voorwerpen, bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen en van vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen, bestemd voor het afschieten van munitie met weerloosmakende of traanverwekkende stof;”

Doorgaans geldt een busje pepperspray dus als een wapen. De verdediging stelt echter dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat er sprake is van een giftige, verstikkende, weeloosmakende of traanverwekkende werking als datzelfde busje over datum is. 

Het Hof oordeelde dat het feit dat het busje over de datum was er niet aan in de weg staat dat het verboden is om dit voorhanden te hebben. Specifiek stelt het gerechtshof:

Dat op één van de zes busjes als houdbaarheidsdatum stond vermeld 31-12-2010 maakt niet dat ten tijde van het aantreffen van dat busje op 16 december 2011 niet meer sprake was van pepperspray met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende werking.”

De man wordt dat ook veroordeeld hebben voor het voorhanden hebben van een wapen. 

Hij is het onder andere hier niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. 

Hoge Raad

De Hoge Raad neemt in overweging dat voor een bewezenverklaring van het verboden voorhanden hebben van pepperspray vast moet komen te staan dat ‘’de voorwerpen naar hun aard bestemd zijn voor het treffen van personen met een giftige en/of verstikkende en/of weerloosmakende en/of traanverwekkende stof.’’

De enkele omstandigheid dat het busje pepperspray, gezien het verstrijken van de houdbaarheidsdatum, mogelijk geen werkzame Oleoresin Capsicum bevatte, brengt niet mee dat het busje wel bestemd was om een persoon te treffen met een giftige, verstikke, weerloosmakende en/of traanverwekkende stof. Daarnaast had de verdachte en zijn vrouw verklaard dat zij de busjes hadden ter zelfverdediging.

De Hoge Raad bevestigt dan ook het arrest van het Gerechtshof. 

Conclusie

Mocht u verdachte worden van een strafbaar feit, dan is het verstandig om contact op te nemen met een gespecialiseerd advocaat. Bij ons op kantoor in Bussum behandelt Michiel Schimmel de strafzaken. U kunt hem bereiken via 035 69 44 8 33, 06 247 196 89 of michiel@hameradvocaten.nl. Ook als u andere juridische vragen hebt kunt u ons natuurlijk bellen.

Wanneer mag je erop vertrouwen dat een zaak geseponeerd is?

Medeplegen