Skip to content

Aangezichtsoperaties: oordeel behandelend arts is uitgangspunt!

Goed nieuws voor transpersonen! De rechter heeft bepaald dat het oordeel van de behandelend arts (vaak vanuit het genderteam van het VUmc) het uitgangspunt is als het aankomt op de door verzekeraars te vergoeden aangezichtsoperaties.

Wat is het geval?

Transpersonen in transitie lopen er steeds weer tegenaan: hun behandelend arts (vanuit bijvoorbeeld het genderteam van het VUmc) stelt na zeer uitgebreid onderzoek vast welke operaties en behandelingen noodzakelijk zijn bij het doel van de transitie. Echter, wanneer deze arts de door hem noodzakelijke geachte operaties en behandelingen aanmeldt bij de verzekeraar van de transpersoon in kwestie, stelt de verzekeraar dat niet alle opgevraagde operaties en/of behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Zo ook laatst bij een cliënte van kantoor: de door haar zo gewenste (en door haar behandelend arts voorgeschreven) aangezichtsoperaties zouden niet volledig vergoed worden.

Passabiliteitsprobleem

Het gaat dan om een aangezichtsoperatie ter feminisatie van haar gelaat omdat cliënte regelmatig slachtoffer van discriminatie en verbaal geweld is, waardoor klachten van angst en depressiviteit ontstaan en zij ernstig beperkt wordt in haar dagelijks functioneren. Dit wordt het passabiliteitsprobleem genoemd en om cliënte dan een meer vrouwelijk uiterlijk te geven, zodat passabiliteitsproblemen zich niet meer voordoen of sterk worden gereduceerd, wordt aangezichts-chirurgie toegepast. De behandelend arts van het genderteam van het VUmc heeft geoordeeld dat sprake is van een passabiliteitsprobleem bij cliënte en heeft daarom een aantal behandelingen c.q. operaties (ter vergoeding) aangevraagd bij de verzekeraar van cliënte.

De verzekeraar van cliënte weigerde echter een aantal van deze door de arts noodzakelijk geachte operaties uit voeren; de verzekeringsarts stelde dat het passabiliteitsprobleem dat cliënte ervoer niet zou worden veroorzaakt door haar gelaat en dus zou worden weggenomen door de voorgeschreven behandelingen c.q. operaties. Een onbegrijpelijk redenatie, temeer transpersonen vele (psychologische) testen moeten ondergaan waardoor een heel genderteam van het VUmc een behandelplan opstellen, waaronder de aangezichtsoperatie.

Wat vindt de rechter?

Reden temeer voor mijn kantoorgenoot mr. Moshe Beukers en mij het oordeel van de rechter vragen. De rechter was het gelukkig met ons eens:

“De behandelend arts heeft […] aangegeven dat faciale feminisatie voor [eiseres] belangrijk is in het kader van de passabiliteit en het psychosociale en economisch functioneren van haar als vrouw en heeft in dat kader het behandelplan met de gezichtsoperatie voorgesteld. De aanvraag vermeldt bovendien ook expliciet de instemming van het genderteam van het VUmc met de voorgestelde behandeling.”

“Op grond van het voorgaande kan in rechte worden uitgegaan van de indicatie van de behandelend arts dat de aangevraagde gezichtsoperatie zal leiden tot een passabiliteits-verbetering bij [eiseres].”

Kortom, de rechter concludeerde dat de door cliënte verzochte gezichtsoperatie, zoals aangevraagd door haar behandelend arts, vergoed dient te worden. Goed nieuws voor onze cliënte dus!

Wil je het vonnis in zijn geheel lezen? Dat kan via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:8929

Over ons

Wij, Moshe Beukers en Toine van Spanje, staan meer dan geregeld transpersonen bij.

Heeft u onze hulp en/of juridische bijstand nodig? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons? Dat kan via 035-6944833. E-mailen is ook mogelijk: moshe@hameradvocaten.nl of  toine@hameradvocaten.nl

Aangezichtsoperaties: oordeel behandelend arts is uitgangspunt!