Skip to content

Wet compensatie transitievergoeding

In het huidige ontslagrecht is het zo dat, wanneer een werkgever een langdurig zieke werknemer ontslaat, hij de transitievergoeding moet betalen. Het merendeel van de werkgevers wil dit niet en laten hun werknemers gewoon in dienst. Er komt dan een slapend dienstverband. De meeste zieke werknemers ervaren deze behandeling als buitengewoon onrechtvaardig. Zoals onlangs een kop van een artikel in de NRC van 7 februari 2019 luidde: “Ik wil helemaal geen loonstrook, ik wil ontslagen worden”.

Ook de politiek staat niet te juichen over de slapende dienstverbanden. Zij is de werknemers tegemoetgekomen door de wet -en de daarbij behorende regeling- compensatie transitievergoeding in te voeren. Minister Koolmees heeft recentelijk alle werkgevers opgeroepen zo snel mogelijk een einde te maken aan de slapende dienstverbanden omdat met de wet en de bijbehorende regeling naar zeggen van Koolmees de drempels weggenomen zijn, die werkgevers ervaren voor het beëindigen van slapende dienstverbanden

Kort samengevat komt de wet en de regeling erop neer dat werkgevers de door hen te betalen transitievergoeding bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer door de staat vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de transitievergoeding, die een werkgever moet betalen als het dienstverband van de zieke werknemer na 104 weken ziek zijn eindigt. Eindigt het dienstverband later, en is er dus een hogere transitievergoeding verschuldigd, dan krijgt de werkgever het meerdere verschuldigde niet vergoed.

Er zit dus een addertje onder het gras voor wat betreft de huidige slapende dienstverbanden. Immers, er zijn werknemers die op dit moment een slapend dienstverband hebben van nagenoeg vier jaar na de eerste 104 weken ziekte. Dat betekent dat de werkgevers van deze werknemers niet alles vergoed krijgen. Dat kan deze werkgevers weerhouden om het ontslag aan te vragen voor deze werknemers, waardoor deze werknemers achter het net vissen.

De hamvraag die er nu is: kan een werknemer een werkgever dwingen hem te ontslaan? Het antwoord hierop is op dit moment nog negatief maar hoe lang dat nog duurt? Wordt vervolgd!

Hamer Advocaten vindt het belangrijk dat het recht voor eenieder toegankelijk is. Daarom staat Hamer Advocaten zowel werkgevers als werknemers bij wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsrechtelijk probleem. Bij ons op kantoor behandelt Kicky Hamer de arbeidszaken. U kunt haar bereiken op 035 69 44 8 33 of kicky@hameradvocaten.nl.

Kicky Hamer advocaat
bord door Moshe