Skip to content

Waarom toch ziekmelden na de aanvraag van een ontslagvergunning?

Stel: u ontvangt een brief thuis van het UWV dat uw werkgever toestemming heeft gevraagd het dienstverband op te zeggen. U raakt in paniek en merkt plotseling dat u zich niet goed voelt en meldt zich ziek. Normaal gesproken beschermt ziekte u tegen een ontslag. Arbeidsongeschiktheid geldt immers als een opzegverbod. Maar niet in dit geval. Wanneer u zich ziekmeldt, nadat uw werkgever toestemming heeft gevraagd aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan kan in een dergelijk geval uw arbeidsongeschiktheid u normaal gesproken niet beschermen.

“Het hof is van oordeel dat de kantonrechter voor de beantwoording van de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ten onrechte het moment bepalend heeft geacht waarop het verzoek tot ontslagtoestemming door het UWV is ontvangen, zijnde 25 maart 2016. Op het moment dat het UWV het verzoek van de werkgever tot toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst weigert, herkrijgt het opzegverbod zijn volle werking.”

Afgewezen verzoek

Wat nou als het UWV vervolgens weigert om toestemming voor ontslag te verlenen? Dat is aan de hand in een interessant arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 22 juni 2017. In die zaak had de werkgever op 25 maart 2016 toestemming gevraagd aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Op 31 maart 2016 meldt de werknemer zich ziek (in verband met de ziekte van Kahler).

Op 23 mei 2016 weigert het UWV de toestemming. De werkgever is het hier niet mee eens en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege bedrijfseconomische redenen. Die gaat hierin mee en ontbindt de overeenkomst.

Nu is het werknemer die het niet met dit oordeel eens is. Werknemer gaat in hoger beroep en voert onder andere aan dat, als het UWV de toestemming weigert, het opzegverbod herleeft en het opzegverbod dus van toepassing was bij de kantonrechter.

Het Hof zegt hier het volgende over:

“Het hof is van oordeel dat de kantonrechter voor de beantwoording van de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ten onrechte het moment bepalend heeft geacht waarop het verzoek tot ontslagtoestemming door het UWV is ontvangen, zijnde 25 maart 2016. Op het moment dat het UWV het verzoek van de werkgever tot toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst weigert, herkrijgt het opzegverbod zijn volle werking.”

Praktische toepassing

Wat voor praktische gevolgen heeft dit nu? Voor werkgevers bestaat er thans nog meer noodzaak een verzoek deugdelijk en goed te onderbouwen. Immers, de risico’s van een slecht onderbouwd verzoek kunnen leiden tot enorme kosten, zoals twee jaar salarisdoorbetaling. Voor werknemers aan de andere kant blijft het handig om u ziek te melden, zelfs na ontvangst van de brief van het UWV dat ontslag wordt aangevraagd. Immers, mocht de toestemming worden geweigerd, dan herleeft de ontslagbescherming van het opzegverbod. Voor de werkgever wordt het dan heel moeilijk de werknemer gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid te ontslaan.

Indien u hier als werkgever of werknemer vragen over hebt, dan kunt u ons altijd bellen.