Skip to content

Vrije advocaatkeuze anno 2020

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen dat voor iedereen, die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, van belang is. Heb je dus een rechtsbijstandsverzekering, lees deze blog.

Sinds november 2013 zijn de rechtsbijstandsverzekeraars verplicht aan hun verzekeringsnemer de advocaatkosten te vergoeden wanneer er een procedure voor de rechter aanhangig is gemaakt. Zij het dat de verzekeraars niet meer hoeven te betalen dan het bedrag waarvoor de verzekerde verzekerd is.

Toch bleef het ploeteren met rechtsbijstandsverzekeraars. Zolang er nog geen verzoekschrift of dagvaarding was uitgebracht, moest de verzekerde zijn advocaatkosten zelf betalen. Dit noem je voorfase van een procedure.

In die voorfase wordt de procedure voorbereid en de strategie besproken. Samen met mijn cliënt probeer ik een zo goed mogelijk dossier samen te stellen dat, als de zaak voor de rechter komt, mijn cliënt optimaal voorbereid is. In die goede voorbereiding gaat veel tijd zitten. Tijd die de verzekeraar niet vergoedt ondanks de verzekering. Dat is opmerkelijk, immers zoals mijn patroon mij leerde: een goede voorbereiding geeft de meeste kans van slagen. Het beperken van vrije advocaatkeuze is niet altijd in het belang van de verzekerde, terwijl die verzekerde nu juist een verzekering had afgesloten zodat hij een advocaat kon betalen.

Daar komt nu verandering in dankzij het arrest. Het Hof meldt in haar arrest “Elke fase die kan[2] leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip „gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen”.

Verzekeraars niet blij met arrest

Verzekeraars zullen vermoedelijk niet blij zijn met dit arrest, want zij moeten nu de kosten van de advocaat vergoeden. Ik ga er daarom niet vanuit dat zij zich direct zullen neerleggen met dit arrest en er nog de nodige discussies gevoerd gaan worden.

Dat laat onverlet dat ik graag met uw verzekeraar het gesprek aanga over mijn honorarium in de voorfase. Dus bent u in een mogelijk geschil met uw werkgever of werknemer betrokken, neem dan contact met mij op via kicky@hameradvocaten.nl of 035 69 44 8 33. Samen met u kan ik nagaan of u in deze fase al behoefte heeft aan een advocaat en zo ja, of het geschil aangemeld dient te worden bij de verzekeraar.

Hamer Advocaten vindt het belangrijk dat het recht voor eenieder toegankelijk is. Daarom sta ik zowel werkgevers als werknemers bij wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsrechtelijk probleem.