Skip to content

Verzekeraar vergoedt wederom een operatie na geschil multidisciplinair genderteam

Vorige week blogde ik over een nieuwe overwinning in een transgenderzaak met betrekking tot het betalen van een operatie. Recent heb ik samen met een cliënt het weer voor elkaar gekregen dat een operatie betaald werd door de verzekeraar. In deze kwestie was er een discussie ontstaan over wat een multidisciplinair genderteam is.

Wat was er aan de hand? De verzekeraar wilde een operatie niet betalen omdat zij van mening was dat de client zich tot een erkend multidisciplinair genderteam moest wenden. Dat zouden volgens de verzekeraar maar drie teams zijn: het team in VUmc, UMCG en UZGent. Voordat een operatie kan worden vergoed, dient een genderteam aan de operatie groen licht te geven.

Cliënt beriep zich op het standpunt dat een ander genderteam dan de drie geopperde teams, in dit geval Stepwork, ook als gekwalificeerd genderteam moest worden gezien. De verzekeraar bleef in eerste instantie bij haar standpunt en gaf via vele medewerkers telkens geen inhoudelijke reactie maar bleef bij de afwijzing. Cliënt was ten einde raad nu de operatie binnen een week zou plaatsvinden en er nog steeds geen akkoord was. Daarom nam cliënt contact met mij op. Na bestudering van het dossier kwam ik tot het volgende.

Blijkens Transvisie zijn gekwalificeerde GGZ-ers “het best toegerust om deze onderzoeken te doen. Het onderzoek kan echter ook worden uitgevoerd door personen die anders zijn opgeleid in de gezondheidszorg en gedragswetenschappen, maar vaardig genoeg in het onderzoek naar genderdysforie. Dit geldt temeer als deze personen werken binnen multidisciplinaire teams die ook toegang verschaffen tot hormoontherapie, zgn. genderteams.”

Geen drempel opwerpen

Mijn conclusie was dat de verzekeraar niet een drempel mag opwerpen door enkel de door haar voorgestelde alternatieven te eisen, want ook andere genderteam kunnen prima geschikt zijn.

Op de achtergrond waren verschillende lobbyisten al bezig om de verzekeraar hiervan te overtuigen, maar voor mijn cliënt zou een eventuele wijziging te laat zijn voor zijn komende operatie. Ik heb daarom contact gezocht met de juridische afdeling. De juridische afdeling was er mee bezig en zag in dat het voor mijn client wel heel erg schrijnend was om de operatie te moeten uitstellen terwijl het overleg al zo vergevorderd was. De uitkomst was: akkoord voor de operatie.

Na dit verlossende woord heb ik zelf ook een gat in de lucht gesprongen. Cliënt is inmiddels geopereerd en maakt het goed.

Heb je zelf ook een geschil met een verzekeraar? Neem dan contact op met Moshe Beukers of bekijk de mogelijkheden voor het gratis juridisch spreekuur.