Skip to content

Top 4 van do’s en don’ts bij ziekte

De laatste tijd zien wij veel werkgevers in de fout gaan bij ziekmeldingen van werknemers. Dit heeft doorgaans grote (financiële) gevolgen, die simpel te voorkomen waren. Om u in staat te stellen beter te handelen, treft u hier vier tips & tricks bij ziekte.

 

Ga niet op de stoel van de dokter zitten

Wanneer een werknemer zich ziek meldt en u twijfelt aan zijn ziekmelding, schakel dan de bedrijfsarts in. Veel werkgevers weigeren dit, want de bedrijfsarts kost immers geld. Maar het niet inschakelen van de bedrijfsarts kan de werkgever nog veel meer geld kosten. Zolang een bedrijfsarts geen oordeel heeft gegeven, gaat een rechter in beginsel uit van een echte ziekte en moet u als werkgever salaris door betalen.

 

Vraag een oordeel van de deskundige van het UWV als u het niet eens bent met de bedrijfsarts

Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, vraag dan een second opinion aan bij het UWV. Werkgevers vinden een bedrijfsarts soms ‘werknemersvriendelijk’ als de bedrijfsarts een werknemer ziek acht na bijvoorbeeld een ruzie. Als u nu echt van mening bent dat de bedrijfsarts het bij het verkeerde eind heeft, volgt dan de route van de wet en vraag het oordeel van de deskundige aan. Geeft de deskundige u gelijk, dan is uw juridische positie een stuk sterker geworden en kunt u disciplinaire maatregelen nemen zoals het stop zetten van loon.

 

Rommel niet met het salaris

Is op de arbeidsovereenkomst een cao van toepassing, volg dan de cao. Heeft u in een arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt, kom de afspraken dan na. Doet u dat niet en betaalt u te weinig salaris, dan komt er met 90% kans op zekerheid op een gegeven moment een loonvordering met de bijbehorende boetes te late betaling salaris. Dat moet u als werkgever niet willen. Het geeft een hoop negatieve energie en een hoop extra kosten, denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een advocaat.

Is er geen cao en heeft u geen afspraken gemaakt in een arbeidsovereenkomst, dan geeft de wet u een handleiding, namelijk 70% van zijn loon. Uw boekhouder / salarisadministrateur weet als het goed is hoe de hazen lopen bij ziekte van een werknemer, dus schakel haar in.

 

Wees duidelijk: is er sprake van een loonopschorting of van een loonstop

Hierover heb ik op 30 april 2017 een blog geschreven[1]. Samengevat komt het op het volgende neer. De loonopschorting is een pressiemiddel en is tijdelijk. De werkgever kan bijvoorbeeld het loon opschorten als een werknemer de controlevoorschriften bij ziekte niet volgt. Gaat de werknemer alsnog naar de dokter en werkt hij mee, dan krijgt hij alsnog zijn salaris met terugwerkende kracht uitbetaald. Voordat een werkgever het loon opschort, moet hij de werknemer eerst schriftelijk waarschuwen.

Een loonstop is een definitieve sanctie. Een werknemer krijgt over een bepaalde periode helemaal geen loon. Een werkgever kan weigeren loon uit te betalen als een werknemer zonder goede redenen zijn werk niet meer doet. Ook als een werknemer bij ziekte zijn herstel belemmert of vertraagt, kan een werkgever het loon stop zetten. Ook hier geldt, eerst schriftelijk waarschuwen.

 

Mocht u verder vragen hebben over een ziekmelding, of over zieke werknemers in het algemeen, dan kunt u ons gerust bellen.

 

[1] https://hameradvocaten.nl/nieuws/arbeidsrecht/opschorten-stopzettenvan-het-loon-volg-het-stappenplan