Skip to content

Stukken waar je recht op hebt na je aanhouding

Stel, je bent verdacht van een strafbaar feit. Als je bent aangehouden, wanneer heb je dan recht op de stukken waaruit de verdenking blijkt?

De meeste politieagenten hebben hiervoor een antwoord klaar: zodra zij het dossier compleet hebben en ingestuurd hebben aan de Officier van Justitie. Klopt dit echter wel?  Samengevat….nee.

De regeling voor het opvragen is geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Daarin staat (in artikel 30) dat kennisneming van de stukken dient te worden toegestaan vanaf het eerste verhoor na aanhouding. Dus, mocht je verhoord zijn, dan heb je recht op de stukken. De Officier van Justitie mag enkel stukken onthouden in het belang van het onderzoek.

Deze uitzondering geldt dan weer niet voor:

  • processen-verbaal van verhoor;
  • processen-verbaal van verhoren of handelingen van onderzoek waarbij de raadsman bevoegd was aanwezig te zijn (denk hier aan doorzoekingen van een woning).

Dit zou dus betekenen dat, mocht je verhoord zijn, je je stukken dient te ontvangen als je daarom vraagt. Toch zul je, als je een briefje aan het OM stuurt, je stukken niet ontvangen. Meestal, zeker in Midden-Nederland, ontvang je een briefje dat de zaak bij de politie ligt en dat je het twee a drie maanden later weer mag proberen. Kun je hier iets tegen doen? Jazeker.

Je kunt de rechter-commissaris vragen een termijn te stellen, waarin de Officier van Justitie de stukken moet overhandigen. Dit is het laatste redmiddel als je de stukken wilt hebben. Hieraan kleeft echter één groot nadeel. Als de Officier van Justitie niet voldoet aan dit bevel, is hieraan geen sanctie verbonden. Dus ondanks dat je recht hebt op de stukken, zul je ze dan toch niet krijgen.

Mocht je dus een tegenstribbelende Officier van Justitie hebben, dan valt hier jammer genoeg weinig aan te doen. Ook wij maken te vaak mee dat stukken niet op tijd verstrekt worden. Jammer genoeg is de oplossing hiervoor nog steeds niet gevonden. Wij geven echter niet op en blijven het proberen. Immers: de aanhouder wint!

 

 Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact met Michiel Schimmel opnemen, de strafrechtadvocaat bij ons op kantoor.

Hamer Advocaten
Hamer Advocaten