Skip to content

Rechtsbijstandverzekering verzekert u niet van gewenste rechtsbijstand

Op 20 augustus jongstleden heeft Michiel van Nispen, SP Tweede Kamerlid, vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het Hoge Raad arrest van 21 februari 2014 inzake vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandverzekeringen. Een goede zaak, want mijn verzekerde cliënten vinden ook nu bijna altijd de verzekeraar op hun pad omdat die haar eigen manschappen ter beschikking wil stellen. Als er geprocedeerd moet worden, wil de verzekeraar nog wel eens mijn kosten vergoeden, maar bij UWV- of administratieve procedure ligt de verzekeraar dwars.

Velen denken een verzekering voor advocatenkosten te hebben afgesloten, maar hebben een natura verzekering voor de diensten van een ‘lawyer’ van de verzekeraar zelf. En als er geprocedeerd moet worden, dan blijkt de advocaat zelden zelf gekozen te mogen worden en mag hij zich niet maximaal inspannen, maar slechts tot een bepaald financieel maximum.

Een advocaat inhuren kost geld, soms enkele duizenden euro’s. Maar een advocaat niet inhuren kost vaak nog veel meer. Het is een vak dat forse investeringen vereist: een universitaire studie, een praktijkstage met kostbare praktijkopleiding van minstens 3 jaar en verplichte permanente educatie. Een specialist zoals ik heeft daarenboven nog een post-academische opleiding gedaan en heeft aanvullende leerverplichtingen. Een advocaat moet u zo goed mogelijk bijstaan in de wirwar van regels wetten en rechterlijke uitspraken die u niet kent en u kunt hem of haar daar ook nog eens tuchtrechtelijk aan houden. Voor een verzekeraar geldt niet één van deze vereisten. Toch betaalt u jaarlijks ongeveer € 400 aan premie, met de aanzienlijke kans nooit een beroep op die verzekering te doen. Bij een advocaat betaalt u als u hem of haar nodig heeft.

Vraagt u zich eens af hoe vaak u in uw leven een advocaat nodig zult hebben? Daarnaast, heeft u een inkomenssituatie, zowel heel hoog of juist heel laag, waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken over de kosten van rechtsbijstand? En wat voor een type bent u eigenlijk in een conflictsituatie. Wellicht bent u prima in staat kwesties zelf tot een goed einde te brengen. Daarom, waarom zou u zich eigenlijk verzekeren voor rechtsbijstand?

Er zijn natuurlijk best situaties denkbaar waarbij een rechtsbijstandverzekering soelaas biedt, vooral als u buiten uw eigen schuld in een overzichtelijke procedure wordt betrokken, maar laat er juist in die gevallen wat te kiezen zijn en bij voorkeur een advocaat naar eigen keuze want dan bent u in ieder geval verzekerd van rechtsbijstand die u ook echt wilt.