Skip to content

Opschorten (stopzetten) van het loon; volg het stappenplan

Een van de belangrijkste punten in het arbeidsrecht is: het betalen van loon! Van een werknemer mag verwacht worden dat hij zijn uiterste best doet om zijn werk zo goed mogelijk te verrichten. Van een werkgever mag verwacht worden dat hij het loon op tijd betaalt. Eenvoudig toch? Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Anders had u, lezer, mij niet nodig. Het gaat heel vaak mis.

 

Op 13 april 2017 heeft de kantonrechter zich over het opschorten van loon uitgetalen[1]. Wat was het geval? Een werknemer hield zich niet aan de met hem gemaakte afspraken. Hij kwam vaak te laat, was veel niet bereikbaar, meldde zich om de haverklap ziek en komt niet op controles van de bedrijfsarts. Kortom een werknemer, die u niet graag in uw bedrijf heeft. Werkgever voert vele gesprekken met hem, geeft hem waarschuwingen maar niets helpt. Werknemer blijft hetzelfde gedrag vertonen. Op een gegeven moment is de werkgever er helemaal klaar mee en schort het loon op wegens het niet nakomen van controlevoorschriften na een ziekmelding.

 

En daar gaat het mis. Werkgever kondigt het opschorten van loon met terugwerkende kracht aan en dat mag niet. Een loonopschorting (dan wel stopzetting van loon) dient van te voren als waarschuwing gegeven te worden. Bijvoorbeeld:  het is nu 10 mei 2017. Indien u op 11 mei 2017 uw werkzaamheden niet hervat, dan zullen wij vanaf 11 mei 2017 de salarisbetaling opschorten ( stop te zetten). Wel ervoor zorgen dat de brief de werknemer dan ook op 10 mei 2017 bereikt zodat hij weet van het voornemen om het loon op te schorten / stop te zetten.

Om u nu een beetje op weg te helpen, hier een summier stappenplan. Maar let op: ook al volgt u het stappenplan, ik kan u niet garanderen dat het met het volgen van het stappenplan goed gaat. Iedere zaak kent zijn eigen complicaties.  U heeft nu een handvat.

–             werknemer moet zich niet houden aan redelijke controlevoorschriften;

–             de voorschriften moeten de werknemer bekend zijn (Intranet , personeelsreglement);

–             werknemer dient inlichtingen (aan de bedrijfsarts) te verstrekken die u nodig heeft om vast

              te stellen of recht op loon bestaat;

–             u dient van te voren te waarschuwen dat u het loon opschort (stop zet).

 

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u ons natuurlijk bellen op 035-6944833.