Skip to content

Hamer Advocaten biedt ondersteuning aan het inloopspreekuur voor sekswerkers in de Gooi- en Vechtstreek

BUSSUM – Sinds begin dit jaar is in de Gooi- en Vechtstreek een inloopspreekuur geopend voor sekswerkers. Het spreekuur wordt uitgevoerd door een samenwerking van de soa-poli van de GGD Gooi en Vechtstreek met P&G292.

Inmiddels heeft Hamer Advocaten zich bereid verklaard om als vaste advocaat op te treden om de belangen van de sekswerkers te behartigen. Via het inloopspreekuur kan op een toegankelijke wijze een juridische hulpvraag bekend worden gemaakt over bijvoorbeeld arbeids-, huur- en strafrecht.

Via Heleen Driessen, coördinator van het inloopspreekuur, wordt contact gelegd waarna de juridische kwestie verder wordt opgepakt door een advocaat. Hamer Advocaten vindt het daarbij belangrijk dat het recht voor iedereen toegankelijk is.