Skip to content

Gratis gesprek met een advocaat voor een OM-zitting

Zoals de Raad voor Rechtsbijstand al eerder bekend maakte, kunnen verdachten die zich op vrije voeten bevinden een gratis gesprek met een advocaat krijgen indien de officier van justitie voornemens is een strafbeschikking op te leggen.

Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

Het standaard consult moet ergens tussen het contact met de advocaat en de dag van de hoorzitting plaatsvinden. Voor het voeren van het gesprek is geen specifieke vorm vereist. Afhankelijk van de situatie kan dat gesprek telefonisch, via een beeldverbinding of face-to-face plaatsvinden.

Ook ons kantoor doet hieraan mee. Mocht u een strafbeschikking ontvangen waarop staat dat je contact kan zoeken met de Raad voor Rechtsbijstand, dan staat het je vrij direct contact te zoeken met ons kantoor. Bij ons op kantoor behandeld Michiel Schimmel de strafzaken. Hij is bereikbaar via michiel@hameradvocaten.nl, 035 69 44 8 33 of bij spoed via 06 247 196 89. Als u contact met ons zoekt, dan is het handig om de strafbeschikking bij de hand te hebben.

Wij kunnen u alsdan adviseren over de gevolgen van het al dan niet accepteren van een strafbeschikking, de kosten en baten van het instellen van verzet en het eventueel meenemen van een advocaat naar de zitting. Verder kunnen wij, als u ons op tijd belt, uw dossier opvragen en een nadere inschatting geven van uw kansen. Hierbij geldt wij dat wij geen positieve uitkomst kunnen garanderen.

Als u daarnaast onze bijstand wenst op de OM-hoorzitting, dan gelden “oude” regels. Hiervoor blijft het aanvragen van een toevoeging van toepassing en geldt de inkomenstoets met vaststelling eigen bijdrage. Meer informatie over de totstandkoming van deze regeling treft u hier https://www.advocatenorde.nl/nieuws/gratis-consult-van-advocaat-bij-om-strafbeschikking.