Skip to content

Fraudeur met wroeging

Fraude is van alle eeuwen en alle tijden. Onderzoekers hebben becijferd dat ongeveer de helft van de werkgevers in de afgelopen jaren geconfronteerd is met fraude. Het gebeurt heel veel. In de arbeidsrechtelijke literatuur is er veel over geschreven. Bijna altijd vanuit de kant van de werkgever. Maar hoe zit het nu met u, de fraudeur. Wie helpt u als u spijt heeft en uw werkgever weet nog van niets. Moet u stilzitten en hopen dat de fraude niet ontdekt wordt met alle negatieve stress van dien of is het beter open kaart te spelen. De keus is aan u. Wilt u het stilhouden, stop dan met lezen van deze blog. Wilt u schoon schip maken, lees dan nog even door.

 

U wilt uw werkgever op de hoogte brengen van de fraude, is het dan wijsheid om uw werkgever met uw gedrag te overvallen? Hier geldt: de vraag stellen, is het antwoord geven. Nee, het is niet verstandig om op een dag naar uw werkgever te gaan met de mededeling: Hé Piet, ik heb de boel belazerd en je veel geld gekost. Maar geen probleem ik ga het oplossen, je krijgt het terug. No hard feelings, toch? Deze plotselinge eerlijkheid is een enkeltje ontslag op staande voet. Dit is niet de oplossing.

 

Wat is dan wel de oplossing? Stap 1: stop met het frauderen. Stap 2. ga naar een advocaat die terzake kundig op het gebied van arbeidsrecht is en op zijn minst basiskennis heeft van het strafrecht. Vertel haar alstublieft alles zonder enige terughoudendheid. Alles wat u aan haar, uw advocaat, meedeelt van onder de geheimhoudingsplicht van een advocaat. Zelfs een rechter kan en mag geen inbreuk maken op deze geheimhoudingsplicht. [1]

 

Stap 3: ga met uw advocaat een strategie bepalen hoe uw werkgever in kennis te stellen. Bij het bepalen van de strategie kunnen onder andere de volgende vragen aan de orde komen. Wat is de schade, die u aan uw werkgever veroorzaakt? Hoe gaat u de schade terugbetalen? Hoe kunt u verdere schade voor uw werkgever beperken? Hoe is er gefraudeerd. Hoe lang is er gefraudeerd? Wie waren nog meer betrokken bij uw handelen? Welke consequenties heeft het voor uw werkgever als de fraude binnen haar organisatie bekend raakt? Het is zowel voor u als voor uw werkgever belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van wat er zich binnen de organisatie van uw werkgever heeft gespeeld. Pas als dat beeld zo compleet mogelijk is, pas dan komt de volgende stap.

 

Stap 4: bereid samen met uw advocaat uw werkgever voor op het slechte nieuws dat u hem gaat vertellen. Uw werkgever kan er dan zelf voor kiezen of hij zich tijdens dit gesprek door een advocaat laat bijstaan. Tijdens dit gesprek overlegt u het rapport, dat u opgesteld heeft over de door u gepleegde fraude.

 

Stap 5: doel van de bijstand van uw advocaat is om te zorgen dat u uw baan behoudt, dan wel binnen de organisatie kan blijven werken. Het is geen wet van Meden en Perzen dat een werkgever u moet ontslaan. Soms hanteren werkgever het uitgangsbeginsel dat ieder mens een tweede kans verdient. U durft de stap voorwaarts te nemen en u durft uw lot in handen van uw werkgever te leggen. Zou uw werkgever u hiervoor belonen en u in dienst houden, dan is het aannemelijk dat uw werkgever zich verzekerd weet van een zeer loyale en hem goed gezinde werknemer.

 

Is dit doel te optimistisch dan is uw werkgever wellicht bereid in gesprek te gaan over een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Met behulp van deze vaststellingsovereenkomst is het misschien mogelijk om toch een WW-uitkering te ontvangen. Ook kan afgesproken worden dat u een in neutrale woorden opgesteld getuigschrift ontvangt. Bij het vinden van een nieuwe baan kan het overleggen van een getuigschrift nuttig zijn. Daarnaast kan afgesproken worden dat u beiden aan derden niet zal vertellen over de gepleegde fraude.

 

Stap 6: Onderliggend doel is ook dat uw werkgever geen aangifte bij het Openbaar Ministerie doet. Op het plegen van fraude staat een forse straf. U kunt zelfs een gevangenisstraf krijgen als het gefraudeerde bedrag hoog genoeg is. Echter als uw werkgever wel aangifte doet, dan zal de rechter bij het opleggen van de straf wellicht rekening houden met het feit dat u uit eigener beweging de fraude gemeld hebt en dat u er vervolgens alles aan gedaan hebt om de schade, door u aangericht, zoveel mogelijk te beperken.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, aarzelt u dan niet om mij te bellen op 0610919446 zodat u uw verhaal kwijt kunt. Omdat dit zo een gevoelig onderwerp is, bereken ik voor een eerste gesprek in beginsel geen kosten. U kunt mij ook een e-mail sturen, kicky@hameradvocaten.nl. Mijn geheimhoudingsplicht geldt ook voor e-mails, die u aan mij zendt. Ik bel u dan terug buiten werktijd, desnoods op een zaterdag of een zondag.

Onderzoekers hebben becijferd dat ongeveer de helft van de werkgevers in de afgelopen jaren geconfronteerd is met fraude. Het gebeurt heel veel. 

Hamer Advocaten vindt het belangrijk dat het recht voor eenieder toegankelijk is. Daarom sta ik zowel werkgevers als werknemers bij wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsrechtelijk probleem.