Skip to content

Een familielid of vriend is gearresteerd, wat nu?

Een familielid of een vriend is aangehouden / in verzekering gesteld vanwege de verdenking van een strafbaar feit. Deze blog is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over een aantal verschillende aspecten van het strafrechtelijk onderzoek. In de blog wordt puntsgewijs uiteengezet wat er gebeurt als uw vriend of familielid gearresteerd is. Heeft u na het lezen van de blog nog vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Michiel Schimmel via 0624719689 of michiel@hameradvocaten.nl

Het kan zijn dat de verdachte zogenaamde ‘beperkingen’ zijn opgelegd door de officier van justitie. Dit houdt in dat de verdachte geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, behalve met zijn advocaat. Zijn advocaat mag met u niet praten over de zaak, hoe vervelend dit ook is voor u. 

Arrestantenbewakers

De arrestantenbewakers zijn er om de verdachte te verzorgen, zoals het verstrekken van eten en drinken. De arrestantenbewakers houden zich niet bezig met het strafrechtelijk onderzoek. Ze blijven echter onderdeel van de politie en zullen alles wat u zegt opschrijven. Praat dus niet over de zaak met anderen dan met de advocaat van de verdachte!

Familie

Zolang de verdachte in het arrestantencomplex verblijft, kunt u geen direct contact opnemen. Zodra de verdachte  overgeplaatst wordt naar een Huis van Bewaring kan dit wel, behalve wanneer er beperkingen zijn opgelegd.

Spullen brengen

Kleding kunt u brengen maar u moet wel van te voren bellen met het arrestantencomplex (0900-8844). De advocaat brengt geen spullen naar de verdachte. Eten en sigaretten kunt u doorgaans niet brengen. Voor exacte informatie over wat u wel en niet kunt brengen, adviseren we u het arrestantencomplex te bellen.

Gevolgen verzuim

De vraag is dan welke gevolgen er aan dit verzuim verbonden moeten worden. Voor niet-ontvankelijkheid is volgens het gerechtshof geen plek, tevens is het verzuim volgens het hof niet ernstig genoeg voor bewijsuitsluiting. Dit onder andere omdat de verdachte daderkennis had in het verhoor. Ze verklaarde dat de brand was gesticht met een graffitispuitbus. Dit was tot dan toe nog niet bekend. Hierom volstaat het hof met een constatering van het verzuim en verbindt het hof er geen gevolgen aan.

Zolang de verdachte in voorlopige hechtenis zit, betaalt de staat zijn advocaatkosten.

Verschillende termijnen en toetsmomenten

Na uw aanhouding zijn er verschillende momenten dat de geldigheid van de hechtenis onderzocht wordt. Bij elk moment wordt getoetst of er nog een voldoende verdenking is en of het noodzakelijk is dat de verdachte vast blijft zitten.  Hieronder treft u een lijstje met de duur van de voorlopige hechtenis, de totale duur van de voorlopige hechtenis en door wie de toetsing wordt verricht van de hechtenis.

Moment

Duur

Totale maximale duur

Toetsing

Aanhouding en ophouden voor onderzoek

9 uur (uren tussen 24:00 en 09:00 tellen niet mee)

18 uur

Hulpofficier van Justitie (hoge politie agent)

Inverzekeringstellingstelling

3 dagen

3 dagen en 18 uur

Hulpofficier van Justitie

Optioneel: verlenging inverzekeringstelling. Dit komt weinig voor.

3 dagen

6 dagen en 18 uur

Rechter-Commissaris

Bewaring

14 dagen

20 dagen en 18 uur

Rechter-commissaris

Gevangenhouding

30,60 of 90 dagen

110 dagen en 18 uur

Raadkamer (drie rechters)