Skip to content

De advocaat bij verhoor, hoe werkt het in de praktijk

Nu ruim anderhalf jaar hebben mensen, die verdacht worden van een strafbaar feit, recht op een advocaat als zij gehoord worden. Deze blog gaat niet over de juridische kant, maar over de feitelijke gang van zaken tijdens een verhoor en waarom het altijd verstandig is om een advocaat mee te nemen naar een verhoor. Ik zal dan ook niet verwijzen naar wetsartikelen en jurisprudentie. Deze blog is gebaseerd op mijn eigen ervaringen (grotendeels met de Politie Gooi- en Vechtstreek).

Het verhoor

​Er zijn twee manieren hoe je als verdachte bij de politie komt voor een verhoor. Je kunt ten eerste uitgenodigd worden door de politie bij een verhoor. Dit gebeurt doorgaans per brief. In de brief staat vaak “Ik wijs u op de mogelijkheid om op eigen kosten vooraf een advocaat te raadplegen of deze, eveneens op eigen kosten, mee te nemen naar het verhoor”. De andere mogelijkheid is dat je wordt verhoord door de politie nadat je bent aangehouden voor een strafbaar feit. Als ik dan aanwezig ben, betaalt de staat mijn kosten. Voor de gang van zaken bij een verhoor maakt het niet heel veel uit of je bent opgeroepen of dat je wordt verhoord nadat je bent aangehouden.

De gang van zaken

De meeste verhoren worden afgenomen door één of twee agenten. De laatste tijd merk ik dat één verbalisant eerder regel dan uitzondering is. Dit is vervelend voor jou als verdachte, aangezien het moeilijk is voor agenten om tegelijkertijd te typen en vragen te stellen. 
Bijna ieder verhoor is opgedeeld in twee delen; een persoonlijk en een zakelijk gedeelte.
Het persoonlijke gedeelte gaat, het woord zegt het al, over jou als verdachte. Er worden vragen gesteld over onder andere je inkomen, eventuele verslavingen en je gezinssamenstelling. Laat je hier echter niet misleiden.

 De persoonlijke vragen kunnen wel degelijk relevant zijn voor een verdenking van een strafbaar feit. Bij bijvoorbeeld vermogensdecliten kan een plotselinge schuld van belang zijn voor een eventueel motief tot diefstal of fraude.


Vervolgens gaat de politie je vragen stellen over de verdenking.  Het is als verdachte heel moeilijk om na te gaan welke vraag wel/niet relevant is voor een verdenking. Hiervoor is enige ervaring met strafzaken en verhoren doorgaans vereist.
Als de politie klaar is met het stellen van vragen, kun je wat ze hebben op opgesteld (proces-verbaal van verhoor) doorlezen. De politie zal je vragen het proces-verbaal van verhoor te tekenen. Het is geenszins verplicht om dit te tekenen. De politie laat het vaak wel lijken alsof je moet tekenen. Of je het proces-verbaal van verhoor wilt tekenen, is helemaal aan jou. Het hangt per zaak af of het verstandig is om te tekenen.

Wat doe ik  (advocaat) dan bij een verhoor?

Ik ben het liefst bij alle verhoren in een zaak aanwezig. Dat wil ik vanwege verschillende redenen. Geld is hier niet het meest relevant. Ik krijg in een verhoor na aanhouding slechts voor doorgaans één verhoor betaald (1,5 punt of 3 punten in een wat zwaardere zaak). Als ik bij het verhoor kan zijn, is het vaak mogelijk om de zaak al op een vroeg punt tot een einde te laten komen. Ik krijg immers dan first hand alle informatie van de politie en heb daarnaast de mogelijkheid om sturende of suggestieve vragen te belemmeren en daarnaast jou op een optimale manier te begeleiden door het verhoor.
Dit doe ik op verschillende manieren. Ten eerste schrijf ook ik alles mee wat er gezegd wordt door zowel de agenten als door jou. Op deze manier kan ik, gewapend met pen en papier, de strijd aangaan met de agenten als zij iets anders opschrijven dan er daadwerkelijk gezegd is. Het veranderen van een vraag of antwoord kan een heel andere indruk van een verhoor wekken.
Daarnaast heeft een verdachte het recht om het verhoor te onderbreken om met de advocaat te overleggen. Als ik merk dat jij het als verdachte moeilijk hebt tijdens een verhoor, zal ik om een time-out verzoeken. Op deze manier heb jij de mogelijkheid om tijdens het verhoor face-to-face met mij te spreken over wat er gevraagd is en wat het beste antwoord is. Als derde maakt mijn aanwezigheid uit tijdens een verhoor. De politie zal minder snel geneigd zijn om ongeoorloofde druk te zetten. Op deze manier worden valse bekentenissen of belastende verklaringen zoveel mogelijk voorkomen. Ik grijp ook in als de politie te ver gaat en, door mijn ervaring, voel ik over het algemeen beter dan jij aan wanneer dit het geval is. Dit alles kan ongelofelijk veel uitmaken voor het verdere verloop van een procedure.

Conclusie

Mocht je opgeroepen worden voor een verhoor, bel me dan via 035 69 44 8 33. Ik zal van tevoren met je afspreken. Ik kan dan één op één met je spreken over wat je rechten- en plichten zijn en wat mijn eventuele kosten zijn. Je kunt dan een geïnformeerde keuze maken om mij wel of niet mee te nemen. 

Hamer Advocaten
Hamer Advocaten