Skip to content

Werknemer

Veelgestelde vragen
werknemer

Indien u vermoedt dat u ontslagen gaat worden, dan belt u ons voor advies. Wij maken dan direct een afspraak. Over het algemeen kunt u dezelfde of de volgende dag al terecht voor eerste hulp. Wanneer uw werkgever niet mag weten dat u ons bezoekt, dan kunt u ook op zaterdagochtend bij ons langs komen.

Ter voorbereiding van ons gesprek verzamelt u uw arbeidsovereenkomst, de salarisstroken over de laatste drie maanden, brieven / e-mails die u van uw werkgever gekregen heeft, de verslagen van alle met u gevoerde beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Onze werkwijze

Ik ben op staande voet ontslagen, mag dat?

Uw werkgever mag u op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. Wat een dringende reden is, hangt af van het geval. Wat voor uw werkgever een dringende reden is, hoeft dat niet voor de kantonrechter te zijn. Voor u is het belangrijk dat u protesteert tegen het ontslag op staande voet want u hebt nu geen recht op een WW-uitkering. Als u dus op staande voet ontslagen bent, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons op neemt. Na uw ontslag moet namelijk binnen twee maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend worden en die twee maanden zijn zo om.

Welke zaken?

Wij hebben onder andere veel ervaring met:

Mocht u een vraag hebben over het arbeidsrecht, dan kunt u ons altijd bereiken via 035 69 44 833 of door een mail te sturen naar info@hameradvocaten.nl

24 maanden in dienst

Het ik recht op een transitievergoeding?

Wanneer u ten minste 24 maanden bij uw werkgever in dienst bent geweest, heeft u in beginsel recht op een vergoeding. Maar er zijn uitzonderingen hierop, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever failliet gaat. Ook heeft u geen recht op een vergoeding indien u op staande voet ontslagen wordt. 

Krijgt u geen vergoeding, dan dient u hierover binnen drie maanden na afloop van uw dienstverband een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Dit kunnen wij voor u doen. Het is wel van belang dat u snel contact met ons opneemt, want drie maanden zijn zo voorbij.

Werkgever niet tijdig gemeld

Heb ik recht op een vergoeding?

Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode  van zes maanden of meer, dan moet uw werkgever u uiterlijk schriftelijk één maand van te voren meedelen dat hij het contract al dan niet verlengt, uitzonderingen daargelaten. Doet hij dit niet, dan is uw werkgever een boete verschuldigd. De boete bedraagt maximaal één maand. 

U dient binnen twee maanden na afloop van uw contract bij de kantonrechter een verzoek in te dienen. Bent u te laat met uw verzoekschrift, dan hoeft uw werkgever de boete niet meer te voldoen. Bent u van mening dat uw werkgever u niet tijdig gemeld heeft het contract al dan niet te verlengen, neemt u dan snel contact met ons op. Die twee maanden zijn zo om.

Beëindigingsovereenkomst opstellen

Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst nog een keer verlengen?

 

Voor 2006 mocht een werknemer niet akkoord gaan met zijn ontslag. Tegenwoordig geldt dit niet meer. Wanneer uw werkgever en u vinden dat het redelijk is dat de overeenkomst beëindigd wordt, dan kan er een zogeheten beëindigingovereenkomst opgesteld worden. Wel is het voor u belangrijk dat u de tekst en inhoud van de beëindigingovereenkomst door een advocaat laat controleren voordat u akkoord gaat. Wanneer de tekst en inhoud van de beëindigingovereenkomst niet voldoen aan de regels die het UWV er aan stelt, dan heeft u het risico dat u later of helemaal geen WW-uitkering krijgt.

Hebt u ingestemd met de beëindiging van uw dienstverband en u heeft achteraf spijt, dan moet u dat uw werkgever binnen 2 weken schriftelijk laten weten. Uw werkgever moet u hier schriftelijk binnen twee werkdagen na uw instemming op wijzen. Wijst uw werkgever u niet op uw recht op uw instemming te herroepen, dan hebt u zelfs drie weken nadat u uw instemming gegeven hebt, het recht uw instemming te herroepen.

 

 

Mag ik in mijn proeftijd zonder opzegtermijn ontslagen worden?

Ja, wanneer u een proeftijd bent overeengekomen dan kunt u van de ene op de andere dag ontslagen worden. Maar wat soms een proeftijd wordt genoemd, hoeft helemaal geen proeftijd te zijn en dan had uw werkgever u  niet mogen ontslaan.

Wat als ik ziek ben, mogen ze me dan ontslaan?

Wanneer u ziek bent, is het de eerste twee jaar van uw ziekte bijzonder lastig om u te ontslaan. In uitzonderlijke gevallen kan het echter wel.

Ik ben zwanger, mag ik dan ontslagen worden in mijn proeftijd?

Als u in uw proeftijd ontslagen wordt omdat u zwanger bent, dan mag dit niet en moet uw werkgever uw salaris door betalen. U dient wel aan te tonen dat uw werkgever u ontslagen heeft omdat u zwanger bent.

Ik ben het niet eens met het sociaal plan. Sta ik dan machteloos?

Nee. Soms noemt een werkgever een door hem opgestelde vertrekregeling een Sociaal Plan terwijl het geen officieel Sociaal Plan is. Als dit het geval is, dan kunt u de rechter vragen om zijn oordeel.

Mag mijn werkgever een vordering op mij met mijn salaris verrekenen?

Nee, uw werkgever mag in beginsel niet zonder uw toestemming een vordering van hem op u in mindering brengen op uw salaris. Wilt uw werkgever met u een vordering verrekenen en bent u het er niet mee eens, neem dan contact met ons op.

Mijn werkgever pest me weg, mag dat?

Nee, als uw werkgever u probeert weg te pesten, dan hoeft u dit niet te accepteren. Uw werkgever hoort op een nette manier met u om te gaan. U moet dit natuurlijk ook doen daarom deze tip. Ga niet aan al uw collega’s vragen of u inderdaad gepest wordt. Dat wordt gezien als stoken en dat kan uw werkgever dan tegen u gebruiken. Denkt u dat uw werkgever u pest, schrijf dan exact op wat er gebeurt en neem contact met ons op.

Mag mijn werkgever mijn salaris verlagen terwijl ik het er niet mee eens ben?

Nee, uw werkgever mag niet uw salaris verlagen tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Ook mag uw werkgever niet eenzijdig uw werktijd wijzigen of bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding verlagen tenzij de Ondernemingsraad akkoord is. Geeft uw werkgever aan dat hij uw arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen, neem contact met ons op.

Heb ik altijd recht op een uitkering?

Nee, u hebt niet altijd recht op een uitkering. Wanneer uw werkgever zich niet aan de opzegtermijn gehouden heeft, kan het zo zijn dat u niet direct na afloop van het dienstverband een uitkering ontvangt. Ook als u op staande voet ontslagen bent, kan het zijn dat u geen recht op een uitkering heeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uwv.nl.

Kan mijn werkgever een WW-uitkering garanderen?

Nee, uw werkgever kan geen WW-uitkering garanderen. Het is het UWV die bepaalt of u recht heeft op een WW-uitkering. Uw advocaat kan wel zoveel mogelijk na gaan of uw ontslag voldoet aan de vereisten om een WW-uitkering te krijgen. Meer informatie hierover vindt u op www.uwv.nl.

Heb ik recht op een getuigschrift?

Ja, u hebt altijd recht op een getuigschrift. Uw werkgever mag zich niet negatief uitlaten in het getuigschrift.

Ik kan geen advocaat betalen, kan ik dan toch een advocaat vragen mij te helpen?

Ja, soms betaalt de overheid een deel van uw advocaatkosten. Wel moet u altijd een eigen bijdrage betalen. De minimale eigen bijdrage bedraagt voor 2015 € 196 en de maximale eigen bijdrage bedraagt € 823. Meer informatie hierover vindt u bij www.rechtsbijstand.nl. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering, mag ik dan toch een advocaat inschakelen?

In principe is er vrije advocaatkeuze maar uw verzekeraar moet wel met die keuze akkoord gaan en kan daar eisen aan stellen. Vandaar dat u bij een arbeidszaak altijd het beste naar een aantoonbaar gespecialiseerde bij de VAAN aangesloten advocaat moet gaan.

Wanneer heb ik een arbeidsrechtadvocaat nodig?

U hebt een arbeidsrechtadvocaat nodig omdat het arbeidsrecht veel valkuilen heeft. Valt u in deze kuil dan kan het zelfs gebeuren dat u geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Dit risico moet u niet willen lopen.

Waarom moet ik een arbeidsrechtadvocaat nemen die is aangesloten bij de VAAN?

De Orde van Advocaten heeft aan de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) een keurmerk gegeven. Advocaten die lid zijn van de VAAN hebben na hun opleiding tot advocaat nog een extra opleiding gedaan, speciaal gericht op het arbeidsrecht.

 

Van een advocaat aangesloten bij de VAAN mag u verwachten dat zij volledig thuis is in het arbeidsrecht.

 

Is een gespecialiseerde advocaat duurder dan een niet gespecialiseerde advocaat?

Nee, het uurtarief van een gespecialiseerde advocaat is wellicht hoger dan het uurtarief van een niet gespecialiseerde advocaat, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De voordelen van een gespecialiseerde advocaat zijn dat  een gespecialiseerde advocaat de laatste ontwikkelingen kent, u in beginsel per direct een adequaat advies kan geven en daarom over het algemeen minder tijd nodig heeft om uw zaak te behandelen.

 

Drie keer aanbieden..

Wat is een beëindigingovereenkomst?

Uw werkgever mag u drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden mits de totale arbeidsduur niet meer dan 24 maanden is. Maar let op: diverse CAO’s maken hierop een uitzondering.

U dient binnen twee maanden na afloop van uw contract bij de kantonrechter een verzoek in te dienen. Bent u te laat met uw verzoekschrift, dan hoeft uw werkgever de boete niet meer te voldoen. Bent u van mening dat uw werkgever u niet tijdig gemeld heeft het contract al dan niet te verlengen, neemt u dan snel contact met ons op. Die twee maanden zijn zo om.

Belangrijk: check de juridische mogelijkheden

Wat is mijn opzegtermijn?

Als uw werkgever u wilt ontslaan, dan moet hij een opzegtermijn in acht nemen. Hoeveel maanden de opzegtermijn is, hangt niet alleen af van wat er in uw arbeidscontract / CAO is vermeld, maar ook hoe lang u in dienst bent. Het is daarom belangrijk dat u altijd juridisch advies vraagt wanneer uw werkgever u wilt ontslaan.

Mocht u vragen hebben, dan staan wij voor u klaar.