Skip to content

Is het zinvol om een urgentieaanvraag te doen?

Als u dringend een woonruimte nodig hebt kunt u nagaan of u in aanmerking komt om een urgentieaanvraag in te dienen bij de gemeente. Om in aanmerking te kunnen komen voor een urgentieaanvraag moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u binnen één van de urgentiecategorieën vallen en dient er sprake te zijn van een noodsituatie.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor urgentie

De volgende situaties worden bijvoorbeeld door de gemeente Gooise Meren erkend als noodsituatie.

  • Medische problematiek veroorzaakt door de huidige woonsituatie;
  • Dakloosheid veroorzaakt door bijvoorbeeld onbewoonbaar verklaren van de woning of een scheiding;
  • Onverwachte en acute financiële problemen, waardoor de huur of de hypotheek niet meer betaald kan worden;
  • Huiselijk geweld;
  • Wanneer u als ouder met minderjarige kinderen al twee jaar of langer inwoont bij familie, vrienden of kennissen in de gemeente Gooise Meren;
  • Sociale problematiek veroorzaakt door de huidige woonsituatie. Te denken valt aan sociale problemen waardoor goed functioneren in de maatschappij minder mogelijk of onmogelijk wordt;
  • Bewoners van een maatschappelijke instelling die zelfstandig kunnen gaan wonen.

Elke gemeente heeft een eigen huisvestingsverordening met daarin de urgentiecategorieën van die gemeente. Houdt daar rekening mee als u een urgentieaanvraag wilt doen in een andere gemeente.

Wanneer heeft een aanvraag kans van slagen

De kans van slagen van een urgentieaanvraag hangt onder meer af van de urgentiecategorie waar u een beroep op doet. Verder moet u kunnen aantonen dat het woonprobleem niet kon worden voorkomen. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat wanneer u het probleem zag aankomen u hier direct op hebt gereageerd door op alle passende woningen te reageren en in ernstige gevallen zelfs uw woonwensen hiervoor los te laten. Van belang daarbij is dat u de passende woningen die u aangeboden krijgt niet weigert. Ook moet u aantonen dat er geen alternatieve oplossing is. 

Het is belangrijk om te weten dat het hierbij niet uitmaakt of deze alternatieve oplossing tijdelijk of voor onbepaalde tijd is. Wanneer u geen huidige inwoner bent van de gemeente de Gooise Meren moet u kunnen aantonen dat het probleem alleen in deze gemeente kan worden opgelost. Ten slotte is het van belang dat u een maatschappelijke of economische binding heeft bij de gemeente de Gooise Meren.

Het spreekt voor zich dat de urgentieaanvraag niet zal slagen indien u niet binnen één van de urgentiecategorieën valt of het bovenstaande niet kunt aantonen.

Jurisprudentie

Uit recente jurisprudentie blijkt dat het beroep op het niet kunnen vinden van een woning zonder urgentieverklaring niet slaagt wanneer de persoon in kwestie zich niet voldoende inzet om het huisvestingsprobleem op te lossen. In een zaak die speelde in Amsterdam gaat het om een persoon die een woning zoekt in Amsterdam West. Het college van burgemeesters en wethouders hebben de persoon erop geattendeerd dat van deze verwacht mag worden dat deze ook reageert op woningen buiten het voorkeursgebied. De redenering die hiervoor wordt gebruikt is dat wanneer een urgentieverklaring wordt verleend de persoon daarmee op elke woning moet reageren zolang deze in Amsterdam gelegen is. De afwijzing van de urgentieverklaring is in deze zaak terecht.

In deze zaak wordt benadrukt om uw woonwensen los te laten voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. Wanneer u uw woonwensen niet loslaat zal een aanvraag van een urgentieverklaring waarschijnlijk niet slagen.

Heeft u juridische hulp nodig omdat uw urgentieaanvraag is afgewezen, hoewel u hier wel recht op hebt? Neem dan contact op met Hamer Advocaten via 035 69 44 8 33 of via info@hameradvocaten.nl, zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan in de procedure.