Skip to content

Ik wil van mijn compagnon af

Geschil met uw compagnon of zakenpartner?

Neem succesvol afscheid van uw compagnon en/of zakenpartner

Heeft u een geschil met uw compagnon of zakenpartner? Is de samenwerking niet wat u ervan verwachtte? Bij mij bent u aan het goede adres om succesvol afscheid te nemen en de samenwerking te beëindigen. Mijn naam is Toine van Spanje , ik ben gespecialiseerd advocaat ondernemingsrecht en u kunt mij bereiken via
06-23886576 en/of toine@hameradvocaten.nl.

Geschil met uw compagnon of zakenpartner

Niets is vervelender dan een ruzie of geschil te hebben met degene met wie u samenwerkt. U bent tenslotte iedere dag vele uren aan het ondernemen en samenwerken met deze persoon in kwestie. En voordat u online op deze pagina terecht bent gekomen, heeft u waarschijnlijk al verschillende pogingen gedaan om dichter tot elkaar te komen, zonder gewenst eindresultaat.

Kortom, dit kan niet zo langer doorgaan. Als u op deze manier blijft samenwerken, zal dat uw onderneming geen goed doen en u wilt graag uw onderneming gezond houden. Ook kan de situatie zich voordoen, dat uw gezamenlijke onderneming al de nodige schade heeft geleden door deze verslechte interne verhoudingen. Welke situatie zich ook voordoet: u wilt uit elkaar. 

Ik wil van mijn compagnon af

Is scheiden wel lijden?

Zakelijk afscheid nemen van elkaar is niet leuk: het is complex, financiële belangen spelen vaak een grote rol en het kan gepaard gaan met de nodige emoties. Waar moet u beginnen en hoe gaat u dit allemaal regelen, voor nu maar zeker ook voor de toekomst? U doet er in ieder geval verstandig aan een advocaat in te schakelen, zodat het uiteengaan goed georganiseerd verloopt, ongeacht of u de onderneming gezond voortzet of u uit de onderneming stapt. Als gespecialiseerd advocaat heb ik inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van onder andere het uitkopen van compagnons en/of (mede)aandeelhouders, het splitsen van maatschappen en het ontbinden van vennootschappen.

Ik begeleid u door het oerwoud van wetgeving en contracten. Want ondanks dat samenwerkingsverbanden (in welke vorm dan ook) veelal contractueel zijn vastgelegd, verschillen compagnons en/of vennoten vaak van mening, want wie moet nou eigenlijk de onderneming verlaten en wie zal continueren? Hoe wordt de waarde van de onderneming bepaald en zijn partijen het dan wel eens over de vastgestelde waarde? Met de juiste juridische en persoonlijke bijstand gecombineerd met een realistisch vooraf opgesteld plan, zult u uw doelen behalen. Ik ontzorg u in dit proces, zodat het scheiden geen lijden wordt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Uw mogelijkheden om afscheid te nemen van uw compagnon en/of vennoot zijn afhankelijk van de organisatievorm van uw samenwerking.

In het geval u gezamenlijk een besloten vennootschap (B.V.) heeft, bevatten de statuten van uw B.V. en de aandeelhouders-overeenkomst die u heeft gesloten met uw medevennoot veelal bepalingen over het beëindigen van de samenwerking. Daarnaast bevatten de van toepassing zijnde wetten vele bepalingen om de samenwerking te beëindigen en desnoods te forceren. Een medevennoot kan uitgekocht of uitgestoten worden, maar u kunt ook uw aandelen verkopen aan medevennoot. Mochten zowel u als uw medevennoten willen stoppen, dan kan uw B.V. worden ontbonden.

Maar de samenwerking met uw compagnon kan ook op andere manieren juridisch zijn vastgelegd: van de oprichting van een vennootschap onder firma (vof) tot het sluiten van maatschapsovereenkomst tot het opstellen van een eenvoudig gezamenlijk opgesteld document (contract). Met alle rechtsvormen ben ik goed bekend en heb ik ervaring om een gedegen uiteengaan te realiseren.

Voor iedere organisatievorm gelden verschillende wettelijke bepalingen en juridische uitgangspunten. In plaats van alle mogelijkheden online uit te werken (hetgeen de leesbaarheid voor u er echt niet beter op maakt), sta ik u liever persoonlijk te woord zodat ik gerichter en directer kan adviseren.

Ik wil nog niet van mijn compagnon af

Bent u nog niet zover dat u de knoop kunt doorhakken om zakelijk uiteen te gaan? U zinspeelt wel met de gedachte, maar de stap zetten lijkt nog een brug te ver. Dat herkent iedere ondernemer die uiteindelijk besluit wel afscheid te nemen. Wellicht bevindt het geschil die u ervaart zich nog in een vroeg stadium en kan het behulpzaam zijn daarover gezamenlijk met uw compagnon professionele bijstand te verkrijgen. Met andere woorden: het hoeft nog niet te laat te zijn!

Deze bijstand kan onder andere door gezamenlijk een advocaat te raadplegen met wie u gezamenlijk uw geschil bespreekt. U kunt er ook voor kiezen een zakelijke mediation te starten. Ik raad het compagnons dan aan ieder een eigen advocaat in te schakelen, die kan opkomen voor ieders eigen belangen. Gezamenlijk bespreken u en ik dan uw wensen om die vervolgens gestructureerd in kaart te brengen voor tijdens het mediationgesprek met een professionele mediator. In mijn praktijk zie ik dat zakelijke mediation steeds vaker voorkomt, mét een vruchtbaar eindresultaat waarbij de compagnons elkaar weer hebben gevonden. De mediation is dan de herijking van de samenwerking en gezamenlijke ondernemerschap. Mocht u mediation wensen, dan bespreken u en ik tezamen het plan van aanpak. Uit mijn netwerk kan ik ervaren mediators voordragen.

Geschil met uw compagnon of zakenpartner? Schakel een advocaat in!

Mr. Toine van Spanje

Advocaat in het ondernemingsrecht én ondernemersrecht. Waar het ondernemingsrecht zich volledig richt op de vele juridische mogelijkheden en uitgangspunten voor voornamelijk formele juridische entiteiten, gaat het ondernemersrecht dat extra stapje verder: ik wijs u niet alleen op alle juridische aspecten, maar begeleid en adviseer u ook op persoonlijk vlak. Welke stappen moeten worden gezet met inachtneming van uw persoonlijke wensen en rechten? Gezamenlijk bepalen u en ik de te varen koers. Daar gaan we dan voor!

Afspraak maken met mr. Toine van Spanje

Op kantoor, op locatie of bij u thuis

Mijn kantoor (Hamer Advocaten) bevindt zich in Bussum, maar ik spreek (ook) graag bij u thuis of op locatie van uw onderneming af. Afhankelijk van de aard van uw onderneming kan dat heel nuttig zijn, bijvoorbeeld als u uw werkzaamheden uitoefent in een praktijkpand. Op deze wijze krijg ik meer inzicht in uw wijze van ondernemen en heb ik gevoel bij uw onderneming.

U kunt mij bereiken via:
06-23886576 of toine@hameradvocaten.nl.

Mocht u vragen hebben, dan staan wij voor u klaar.