Huurrecht Advocaat

Als huurder of verhuurder van een woning of bedrijfsruimte kunt u te maken krijgen met verschillende juridische kwesties. Wij staan huurders en verhuurders bij in conflicten en juridisch advies t.a.v. het gehuurde object. Geschillen over woonruimte en/of bedrijfsruimte kunnen erg vervelend zijn omdat ze uw directe omgeving raken thuis, of op de zaak. Hamer Advocaten heeft de benodigde expertise in huis om u snel en goed te kunnen helpen.

Huurrecht voor ondernemers

Voor ondernemers biedt het huurrecht andere rechten en plichten. Bedrijven hebben veelal te maken met investeringen die zij in het huurobject hebben gedaan en de wens om deze terug te verdienen. Ondernemingen kunnen gekocht en verkocht worden waardoor ook de huurovereenkomst weer een rol gaat spelen. Hamer Advocaten brengt naast huurrecht ook andere diensten voor ondernemers met als doel de onderneming in al haar facetten te kunnen adviseren.

Onderwerpen binnen het huurrecht waarmee wij ondernemers adviseren, en voor hen procederen zijn:

 • Adviseren in het aangaan van een huurovereenkomst
 • Adviseren en procederen bij termijnbescherming
 • Huurprijswijziging
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Ontruimingsbescherming kantoorruimte
 • Renovatie & groot onderhoud
 • Onrechtmatig gebruik

Lees verder over onze juridische diensten voor ondernemers.

Huurrecht voor woningen

Huurt of verhuurt u een woning dan zijn er over en weer rechten en plichten waar huurder en verhuurder zich aan moeten houden. Huurovereenkomsten gelden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit brengt gelijk een mate van huurdersbescherming met zich mee. Geschillen over woonruimte kunnen erg vervelend zijn, omdat het zich in de persoonlijke sfeer bevindt.

Een greep uit de onderwerpen binnen het huurrecht voor woningen waarin wij u kunnen ondersteunen zijn:

 • Opstellen huurovereenkomst
 • Huurdersbescherming
 • Uitzettingen en ontruimingen
 • Beëindigen huurovereenkomst
 • Overlast
 • Rechten en plichten renovatie en groot onderhoud
 • Verhuiskostenvergoeding
 • Betalingsachterstanden
 • Onrechtmatig gebruik van het gehuurde

Contact & Juridisch spreekuur

Indien u met een vraag zit over het vastgoed- en/of huurrecht, u verwacht te moeten procederen of u zit met een lastige situatie waar u mogelijk juridische hulp nodig heeft, neem vrijblijvend contact op met Moshe Beukers. Zij helpt u graag verder. Er bestaat tevens een mogelijkheid om op het juridisch spreekuur te spreken met (een van) onze advocaten. U kunt hier kosteloos gebruik van maken.