Rechten en plichten als u bent aangehouden

U bent aangehouden / in verzekering gesteld vanwege de verdenking van een strafbaar feit. Deze flyer is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over een aantal verschillende aspecten van het strafrechtelijk onderzoek.

Het verhoor
U zult tijdens het verhoor de keuze moet maken tussen spreken of zwijgen. Doorgaans zullen wij u adviseren te zwijgen. De politie zal er alles aan doen om uw zwijgen te doorbreken. U zult te horen krijgen dat uw advocaten u slecht hebben geadviseerd, dat u eerder vrij komt als u spreekt of dat de politie toch al alles weet. Laat u hierdoor niet verleiden. Mocht u willen spreken, overleg dit eerst met uw advocaat. Hij kan u op de voor- en nadelen wijzen van spreken of zwijgen.

Beperkingen
Het kan zijn dat aan u zogenaamde ‘beperkingen’ worden opgelegd door de officier van justitie. Dit houdt in dat u geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, behalve met uw advocaat. Uw advocaat mag eveneens geen communicatie tot stand brengen tussen u en de buitenwereld. Het is tijdens beperkingen in beginsel dus niet mogelijk om kleren te laten brengen of om boodschappen door te geven.

Arrestantenbewakers
De arrestantenbewakers zijn er om u te helpen, probeer ze daarom met respect te behandelen. Ze blijven echter onderdeel van de politie en zullen alles wat u zegt opschrijven. Dit kan en zal later tegen u gebruikt worden. Dit geldt eveneens voor wat u vertelt aan uw medeverdachten. Praat dus niet over uw zaak met anderen!

Familie
Zolang u in de arrestantenbewaking verblijft, kan uw familie geen direct contact met u opnemen. Zodra u overgeplaatst wordt naar een Huis van Bewaring kan dit wel. Geef aan uw advocaat door of, en zo ja, door wie hij gebeld kan worden. Geef eveneens door aan uw advocaat wat hij mag meedelen over uw zaak. Zonder uw toestemming mag uw advocaat niks vertellen over uw zaak.

Kosten advocaat
Uw advocaatkosten worden door de staat voldaan zolang u in hechtenis zit. Mocht u in bewaring worden gesteld, dan zal de staat de gehele procedure uw advocaat betalen.

Verschillende termijnen en toetsmomenten
Na uw aanhouding zijn er verschillende momenten dat de geldigheid van de hechtenis onderzocht wordt. Bij elk moment wordt getoetst of er nog een voldoende verdenking is en of het noodzakelijk is dat u vast blijft zitten. In Nederland worden relatief veel mensen in voorlopige hechtenis gehouden. Hieronder treft u een lijstje met de duur van de voorlopige hechtenis, de totale duur van de voorlopige hechtenis en door wie de toetsing wordt verricht van de hechtenis.

Moment

Duur

Totale maximale duur

Toetsing

Aanhouding en ophouden voor onderzoek

6 uur (uren tussen 24:00 en 09:00 tellen niet mee)

15 uur

Hulpofficier van Justitie (hoge politie agent)

Inverzekeringstellingstelling

3 dagen

3 dagen en 15 uur

Hulpofficier van Justitie

Optioneel: verlenging inverzekeringstelling. Dit komt weinig voor.

3 dagen

6 dagen en 15 uur

Rechter-Commissaris

Bewaring

14 dagen

20 dagen en 15 uur

Rechter-commissaris

Gevangenhouding

30,60 of 90 dagen

110 dagen en 15 uur

Raadkamer (drie rechters)