Strafrecht op de ijshockeybaan

in: Strafrecht

Eerder schreef ik een blog over de toepassing van het strafrecht op het voetbalveld. Afgelopen week heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over een casus in een sportsituatie. Dit keer gaat de blog niet over voetbal, maar over een mishandeling tijdens een ijshockeywedstrijd. De Hoge Raad heeft de zaak zelf met artikel 81 RO afgedaan (de zaak is niet belangrijk voor de rechtsontwikkeling), maar de conclusie en de onderliggende zaak zijn een goede opfrisser voor iedereen die weleens een contactsport uitoefent.

 
  • 26-Mar-2020
Lees het hele artikel

Rijden als je rijbewijs ongeldig is verklaard, wat nu als je dat niet weet?

in: Strafrecht

Over dit probleem gaat een recent arrest van de Hoge Raad. Wat was er aan de hand? In 2016 wordt een man gestopt voor een verkeerscontrole. Bij deze verkeerscontrole blijkt dat het rijbewijs van de man ongeldig is verklaard per september 2010. De reden van de ongeldigverklaring was dat de man de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer had opgelegd gekregen en de kosten hiervoor niet had voldaan.

 
  • 16-Mar-2020
Lees het hele artikel

De Wet DNA-onderzoek bij Veroordeelden, wat als je minderjarig bent?

in: Strafrecht

Gisteren zijn er twee vorderingen cassatie in het belang der wet verschenen van twee advocaten-generaal in twee verschillende belangwekkende zaken. De eerste gaat over de (on)mogelijkheid van hoger beroep bij de vorderingen TUL in het kader van de Wet USB. Hier is al veel over geschreven en de vordering werd veel gedeeld door diverse advocaten en rechters op social media. Tevens zijn er al kamerantwoorden gegeven waaruit blijkt dat hier het een en ander aangepast gaat worden. De tweede lijkt daardoor aan de aandacht ontsnapt te zijn, terwijl die in mijn optiek eveneens van groot belang voor de dagelijkse praktijk is. Het betreft de vordering van advocaat-generaal Taru Spronken over de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna “de wet DNA-V”) en het onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Ik zal in deze blog uiteenzetten waarom deze vordering van belang is, wat er in de conclusie staat en hoe dit in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

  • 19-Feb-2020
Lees het hele artikel