De Wet DNA-onderzoek bij Veroordeelden, wat als je minderjarig bent?

in: Strafrecht

Gisteren zijn er twee vorderingen cassatie in het belang der wet verschenen van twee advocaten-generaal in twee verschillende belangwekkende zaken. De eerste gaat over de (on)mogelijkheid van hoger beroep bij de vorderingen TUL in het kader van de Wet USB. Hier is al veel over geschreven en de vordering werd veel gedeeld door diverse advocaten en rechters op social media. Tevens zijn er al kamerantwoorden gegeven waaruit blijkt dat hier het een en ander aangepast gaat worden. De tweede lijkt daardoor aan de aandacht ontsnapt te zijn, terwijl die in mijn optiek eveneens van groot belang voor de dagelijkse praktijk is. Het betreft de vordering van advocaat-generaal Taru Spronken over de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna “de wet DNA-V”) en het onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Ik zal in deze blog uiteenzetten waarom deze vordering van belang is, wat er in de conclusie staat en hoe dit in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

  • 19-Feb-2020
Lees het hele artikel

Vluchten kan niet meer (bij noodweer)

in: Strafrecht

Aan het einde van 2019 is hier echter weer een fascinerend arrest over gewezen, waar ik u graag op wijs. Het gaat in dit arrest specifiek aan het onttrekkingsvereiste.  Bij een beroep op noodweer dient er voldaan te zijn aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit laatste betekent dat als je redelijkerwijs kan vluchten, je moet vluchten. Deze blog gaat over dat arrest

  • 03-Jan-2020
Lees het hele artikel

Ben ik strafbaar als ik dronken met de fiets/scooter aan de hand loop?

in: Strafrecht

Deze vraag speelde enige tijd geleden in een zaak van mij. Toen ik hierover de jurisprudentie in dook, bleek dat deze vraag genuanceerder ligt dan men in eerste instantie zou vermoeden. Aangezien de feestdagen (en de daarbij, tenminste in Het Gooi behorende alcoholconsumptie) eraan komt, kan het geen kwaad enig licht hierover in de donkere dagen te scheppen. Het gaat in deze blog over het onder invloed besturen van een voertuig (en dus niet over bijvoorbeeld openbaar dronkenschap), waarbij ik bij een aantal voertuigen zal toelichten hoe de vork in de steel zit.

  • 16-Dec-2019
Lees het hele artikel