Het ontbreken van een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot het horen van getuigen

in: Strafrecht

In een zaak die bekend staat als Ermelose Chaletmoord, heeft de Hoge Raad op 12 januari 2021 arrest gewezen. Deze blog gaat over de zaak van de man die door het Gerechtshof was veroordeeld voor medeplichtigheid aan het medeplegen van brandstichting en poging tot verbranding van een lijk.

De bewezenverklaring is door het Gerechtshof gebaseerd op verklaringen van de medeverdachte en een betrokkene. De verdachte heeft vervolgens gebruik gemaakt van het recht om de getuigen te horen, maar de getuigen hebben als reactie hierop gebruik gemaakt van hun verschoningsrecht. De vraag is of de verdachte nu een behoorlijke en effectieve mogelijkheid had tot het horen van getuigen en of deze verklaringen tot het bewijs gebezigd mogen worden.

  • 18-Jan-2021
Lees het hele artikel

Een mishandeling zonder bewezen pijn

in: Strafrecht

Op 15 december 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een aangever een stomp heeft gekregen van de verdachte. Hij verklaart echter niet of hij pijn had van de klap en ook de rest van het dossier geeft daar geen informatie over. De aangever en de verdachte hadden ergens afgesproken om een ruzie uit te spreken omtrent een familielid van een van de partijen. Naar aanleiding van het ontstaan van een gevecht heeft de verdachte aangever een stomp gegeven en is daarna weg gegaan. De vraag is nu of desalniettemin bewezen kan worden verklaard dat de verdachte aangever mishandeld heeft, door hem opzettelijk pijn te doen. 

  • 11-Jan-2021
Lees het hele artikel

Uitgenodigd voor verhoor bij de politie?

in: Strafrecht

Dit is een algemene blog die gaat over wat u kunt doen indien u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie. In deze blog zal ik ingaan op hoe zo'n verhoor er aan toe gaat en wat een advocaat voor u kan betekenen. Het eerste verhoor bij de politie is doorgaans een belangrijk moment in uw strafzaak. Immers, het kan zo zijn dat een officier twijfelt over al dan niet vervolgen, als u plots een bekennende verklaring aflegt terwijl er nauwelijks bewijs is, kan dit in uw nadeel werken. Anderzijds kan het zo zijn dat u "tegen de klippen op" ontkent, dit is doorgaans ook niet in uw voordeel. 

  • 27-Nov-2020
Lees het hele artikel