Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

Vrije advocaatkeuze anno 2020

in: Algemeen

Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen, dat ziet op vrij advocaatkeuze voorafgaande aan een procedure. Dit arrest is van belang voor iedereen, die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten en zijn eigen advocaat wil kiezen. Met dit arrest in de hand, kan een verzekerde met zijn rechtsbijstandsverzekeraar onderhandelen dat hij al in een eerder stadium dan pas bij de procedure recht heeft op het kiezen van een advocaat.

  • 08-Jun-2020
Lees het hele artikel

Kwestie van rekenen: 1+1+1+1 = 4

in: Arbeidsrecht

Denkt de werkgever dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, is de werknemer toch in vaste dienst. Het blijft een kwestie van rekenen. Voor een werknemer heb ik in 2018 nog succesvol geprocedeerd over dit onderwerp. Zeer recent, 14 mei 2020, is er over dit onderwerp een vonnis gepubliceerd. 

  • 25-May-2020
Lees het hele artikel

Vrijwillige terugtred en de stand van zaken in 2020

in: Strafrecht

Afgelopen week heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over vrijwillige terugtred. De eerste ging over vrijwillige terugtred bij een poging zware mishandeling en de tweede bij vrijwillige terugtred bij poging doodslag op een kind. In deze blog zal ik een algemene uiteenzetting geven over het leerstuk van de vrijwillige terugtred en beide casussen kort toelichten. 

  • 24-May-2020
Lees het hele artikel