Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

Participatiewet & polygamie?

in: Bestuursrecht

Participatiewet & polygamie?

Onlangs stond ik een vrouw die in Nederland verblijft als asielzoekster bij in een bestuursrechtzaak. Via vluchtelingenwerk kwam zij bij me omdat de desbetreffende gemeente haar Participatiewet-uitkering had gekort.

  • 08-Jan-2020
Lees het hele artikel

Vluchten kan niet meer (bij noodweer)

in: Strafrecht

Aan het einde van 2019 is hier echter weer een fascinerend arrest over gewezen, waar ik u graag op wijs. Het gaat in dit arrest specifiek aan het onttrekkingsvereiste.  Bij een beroep op noodweer dient er voldaan te zijn aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit laatste betekent dat als je redelijkerwijs kan vluchten, je moet vluchten. Deze blog gaat over dat arrest

  • 03-Jan-2020
Lees het hele artikel

Slaapt je dienstverband? Je vakantiedagen niet!

in: Arbeidsrecht

Wil je werkgever niet opzeggen/beëindigen, dan zul je aan de rechter moeten vragen om je werkgever te verplichten op te zeggen. Op zich is dat niet zo ingewikkeld. Maar bij die beëindiging komt nog een ander probleem. Wat te doen met de opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen. Een werkgever zal snel stellen dat de dagen verjaard zijn en weigeren over te gaan tot uitbetaling. Want, zegt hij, vakantiedagen van een voorgaand kalenderjaar ben je kwijt per 1 juli van het jaar daarop. Maar is dat echt zo? Nee, dat is dus niet zo!

  • 02-Jan-2020
Lees het hele artikel