Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid.

Particulieren benaderen ons geregeld met een bestuursrechtvraag. Op het moment dat een
overheidsinstantie een besluit heeft genomen, kun je als burger bezwaar maken. Het is belangrijk
om dat op tijd te doen, want als dat te laat gebeurt dan wordt je bezwaar niet-ontvankelijk
verklaard. Ook al heb je dan inhoudelijk heel goede argumenten, het bezwaarschrift wordt niet meer
behandeld. Hamer Advocaten adviseert daarom een bezwaarschrift per aangetekende brief te
versturen.

Verder is het van belang om duidelijk op te schrijven waartegen het bezwaar gericht wordt. Het heet
met een juridisch woord: de gronden. De gronden geven aan wat de reden zijn van het bezwaar. Ook
is het handig om in het bezwaarschrift te vermelden om welk besluit het exact gaat. Vaak geeft het
bestuursorgaan een kenmerk af. Het is dan verstandig om dit kenmerk over te nemen. Een andere
optie is om het kopie van het besluit aan het bezwaarschrift te nieten.

Ook is het belangrijk om de contactgegevens erbij te noemen. NAW-gegevens zijn voldoende, maar
wij adviseren vaak om ook een telefoonnummer en emailadres erbij te vernoemen. Vergeet niet om
het bezwaarschrift te dateren en te ondertekenen. Het is slim om het bonnetje van het aangetekend
versturen goed te bewaren. Het komt namelijk regelmatig voor dat een bezwaarschrift “kwijt” raakt
bij het bestuursorgaan. Het is dan aan u om aan te kunnen tonen dat het bezwaarschrift verstuurd
is.

Wilt u hierover meer informatie, of wil u zeker weten dat u bezwaarschrift goed is opgesteld? Neemt
u dan contact op met onze bestuursrecht specialist mevrouw mr. Moshe Beukers.