Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid.

in: Bestuursrecht

Particulieren benaderen ons geregeld met een bestuursrechtvraag. Op het moment dat een
overheidsinstantie een besluit heeft genomen, kun je als burger bezwaar maken. Het is belangrijk
om dat op tijd te doen, want als dat te laat gebeurt dan wordt je bezwaar niet-ontvankelijk
verklaard. Ook al heb je dan inhoudelijk heel goede argumenten, het bezwaarschrift wordt niet meer
behandeld. Hamer Advocaten adviseert daarom een bezwaarschrift per aangetekende brief te
versturen.

  • 07-Mar-2019
Lees het hele artikel