Participatiewet & polygamie?

in: Bestuursrecht

Participatiewet & polygamie?

Onlangs stond ik een vrouw die in Nederland verblijft als asielzoekster bij in een bestuursrechtzaak. Via vluchtelingenwerk kwam zij bij me omdat de desbetreffende gemeente haar Participatiewet-uitkering had gekort.

  • 08-Jan-2020
Lees het hele artikel

Wat te doen als mijn woning door de burgemeester gesloten wordt?

in: Bestuursrecht, Strafrecht

Wij merken dat de laatste tijd steeds vaker woningen op last van de burgemeester gesloten worden. Op 28 augustus 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover een uitspraak gewezen, waarin uiteengezet wordt wanneer een burgemeester de woning al dan niet mag sluiten en wat je hiertegen kunt doen.

  • 02-Sep-2019
Lees het hele artikel

Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid.

in: Bestuursrecht

Particulieren benaderen ons geregeld met een bestuursrechtvraag. Op het moment dat een
overheidsinstantie een besluit heeft genomen, kun je als burger bezwaar maken. Het is belangrijk
om dat op tijd te doen, want als dat te laat gebeurt dan wordt je bezwaar niet-ontvankelijk
verklaard. Ook al heb je dan inhoudelijk heel goede argumenten, het bezwaarschrift wordt niet meer
behandeld. Hamer Advocaten adviseert daarom een bezwaarschrift per aangetekende brief te
versturen.

  • 07-Mar-2019
Lees het hele artikel