Onze blogs

Hier vindt u onze blogs over actuele zaken.

#BangVoorDeBaas

Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus werken we veel thuis. Maar er komt een moment dat de maatregelen minder streng worden en we weer naar kantoor mogen gaan. Dat is fijn want werken is leuk. Werken geeft energie althans bij mij. Ik verheug me dan ook op binnenkort. Dan zie ik iedereen weer en kan ik lekker bijpraten.

Helaas, niet iedereen heeft die mazzel. In menig bedrijf is er een slechte werksfeer. Het gebeurt nog te vaak dat men een pestkop dan wel bully als baas heeft, die intimiderend en manipulerend zijn / haar macht probeert te behouden. Deze baas creëert een angstcultuur. Tot voor kort was het zo dat zo’n baas er mee weg kwam. Inmiddels is er meer ruimte om een angstcultuur bespreekbaar te maken.

Het is nog niet zo dat je een beschuldiging zomaar kunt uiten. Je moet zo een beschuldiging wel kunnen onderbouwen. Maar kun je het onderbouwen, dan is een werkgever verplicht om hier adequaat actie op te ondernemen. Deze verplichting vloeit voort uit de zorgplicht van een werkgever om voor een werknemer een veilige werkomgeving te creëren. Het is om die reden dat veel bedrijven tegenwoordig een gedragscode op het gebied van ongewenste intimidatie hebben. 

Binnen het arbeidsrechtelijke domein is er steeds meer aandacht voor de machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer en de excessen die kunnen voortvloeien uit deze machtsongelijkheid. Als werknemer ben je niet meer volledig rechteloos, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 juli 2019. Ook de niet-vakbladen besteden in het verlengde van #metoo aandacht aan seksloos machtsmisbruik.

Als je meent dat er in jouw bedrijf een angstcultuur heerst, dan zou je bijvoorbeeld een gesprek met de vertrouwenspersoon kunnen aanvragen. Het moet wel een echte vertrouwenspersoon zijn en niet, zoals ik een keer heb meegemaakt, de levenspartner van de baas; dan schiet het natuurlijk niet op.

Is er geen vertrouwenspersoon aan het bedrijf verbonden, dan zou je je probleem kunnen voorleggen aan je bedrijfsarts. Meestal is het zo dat als jij dit probleem hebt, je collega’s ook dit probleem hebben. Het kan ook zo zijn dat de baas de eigenaar is van het bedrijf. Als dit zo is, dan raad ik je aan om een andere werkgever te gaan zoeken.

Wil je nu meer weten over je rechten als werknemer, aarzel dan niet mij te benaderen via kicky@hameradvocaten.nl.

Hamer Advocaten vindt het belangrijk dat het recht voor eenieder toegankelijk is. Daarom sta ik zowel werkgevers als werknemers bij wanneer zij geconfronteerd worden met een arbeidsrechtelijk probleem.