Gefinancierde rechtshulp

Hamer Advocaten werkt met gefinancierde rechtshulp. Dat betekent dat wie een laag inkomen heeft, in aanmerking kan komen voor een toevoeging. De advocaat dient hiervoor een verzoek in bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad beslist of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand. De overheid betaalt dan de kosten van de advocaat voor het grootste gedeelte. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen en uw financiële positie. U kunt zelf nagaan via www.rechtsbijstand.nl hoe hoog uw eigen bijdrage naar verwachting gaat worden. De Raad toetst uw inkomen van twee jaar terug. Is uw inkomen inmiddels fors gedaald, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Wanneer de Raad zou beslissen dat uw inkomen te hoog is dan wordt uw toevoeging afgewezen. U betaalt dan het vaste uurtarief dat in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Zo weet u altijd van tevoren waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan. Ook het uiteindelijke resultaat in de zaak is van belang. Dit mag niet hoger zijn dan € 15.000,00. Indien het belang hoger is, zal het uurtarief gelden en worden de gemaakte uren in rekening gebracht. U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van de gemaakte uren.

In het huurrecht en het strafrecht werken we vaak op basis van een toevoeging. De eerste bijstand na aanhouding wordt bijna altijd vergoed door de overheid, maar vervolgens kunnen de kosten van de advocaat voor rekening van de verdachte komen.

Bij Hamer Advocaten leggen we u graag in een persoonlijk gesprek uit of u naar verwachting voor een toevoeging in aanmerking komt. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.